• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ปฏิรูปตำรวจ : แตะที่ไหนเน่าที่นั่น

29 มิถุนายน 2559   โดย วสิษฐ เดชกุญชร             เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงชื่อในคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนและตำรวจจำนวน 23 คน ระงับการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม และย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราว             เหตุผลของการออกคำสั่งนี้คือข้าราชการเหล่านั้นถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการ กระทำความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน หรือมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือดำเนินการหรือไม่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีข้อมูลอันสมควรตรวจสอบ             ข้าราชการพลเรือนที่ถูกย้ายครั้งนี้มีจำนวน 6...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : วิธีแก้ปัญหา…

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : วิธีแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จ (1)

29 มิถุนายน 2559   ดร.บัณฑิต นิจถาวรbandid.econ@gmail.com             คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญของโลก กระทบทุกประเทศจนไม่มีประเทศไหนที่ได้คะแนนเต็มว่าปลอดคอร์รัปชัน แต่ก็มีประเทศที่สามารถแก้ไข และลดทอนปัญหาได้แม้จะใช้เวลา กลายเป็น ประเทศที่มีคอร์รัปชันต่ำ เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ส่วนบางประเทศแม้จะพยายามแก้ไขอย่างไร ใช้ทรัพยากรมากแค่ไหนก็ยังไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ ซ้ำในบางกรณีกลับแย่ลงกว่าเดิม ทำให้มีคำถามว่า ทำไมบางประเทศทำ ได้ แต่บางประเทศทำไม่ได้ อะไรคือสูตรสำเร็จ หรือทฤษฎีที่ควรต้องใช้ นี้คือคำถามที่นักต่อสู้ กับปัญหาคอร์รัปชันต้องการคำตอบ             ในหนังสือชื่อ การแสวงหาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เขียนโดย อาลีนา มุลกุย พิพพิตี...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะเขี้ยวเล็บศาลคดีทุจริตอุดช่องโหว่หนี…

เจาะเขี้ยวเล็บศาลคดีทุจริตอุดช่องโหว่หนีคดี-ริบทรัพย์

21 มิถุนายน 2559   โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร                 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ...ไปด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 160 เสียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา อันเท่ากับเป็นการนับถอยหลังที่หลังจากนี้ประเทศไทยจะมีศาลอาญาคดีทุจริตฯ หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องมานาน อย่างไรก็ตาม การเปิดทำการศาลคดีทุจริต ได้จะต้องมีขั้นตอนดำเนินการอีกพอสมควร เช่น การออก พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯการหาที่ทำการเพื่อตั้งศาลอาญาคดีทุจริตทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค แต่ก็จะใช้เวลาไม่นาน ประเทศไทยก็จะมีศาลอาญาคดีทุจริตเกิดขึ้นแล้วในยุคที่ประเทศปกครองด้วยคณะรัฐประหาร คสช.                 เพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปและกระบวนการทั้งหมดของศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจาก ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ…

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2558

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย