• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เปิดอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ ดีเดย์ 1 ต.ค…

เปิดอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ ดีเดย์ 1 ต.ค. เขี้ยวเล็บขจัดคนโกง

22 สิงหาคม 2559                   โพสต์ทูเดย์ - ในที่สุดความพยายามผลักดันจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแห่งแรกในประเทศก็เป็นผลสำเร็จแล้ว หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ทุจริตอย่างจริงจัง ในที่สุดความพยายามผลักดันจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแห่งแรกในประเทศ ก็เป็นผลสำเร็จแล้ว หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : สร้างประเทศด…

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : สร้างประเทศด้วยธรรมาภิบาล

16 สิงหาคม 2559 ดร.บัณฑิต นิจถาวร                 อาทิตย์ที่แล้ว ผมไปร่วมเป็นผู้อภิปรายเรื่อง แนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันนี้จึงอยากแชร์ความเห็นของผมในเรื่องนี้                 แผนพัฒนาฉบับที่ 12 จะเป็นครั้งแรกที่แผนพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประเด็นการพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยขณะนี้ เพราะหลายปัญหาที่ประเทศมีอยู่และดูจะแก้ไขไม่ได้ ล้วนมีต้นเหตุมาจากการขาดธรรมาภิบาล ซึ่งได้มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อความ มีเสถียรภาพทางการเมือง และต่อความรุนแรง ของปัญหาคอร์รัปชัน สิ่งเหล่านี้เมื่อบวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออำนวยต่อประเทศไทยน้อยลง เศรษฐกิจไทยช่วง สิบปีที่ผ่านมาจึงขยายตัวในอัตราที่ต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ…

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2558

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย