Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
สอบกรมเจ้าท่าฮั้วพันล้าน ตำรวจป.ป.ป.เรียกบิ๊กแจง 5 พิรุธขุดลอก 7 ร่องน้ำ สอบกรมเจ้าท่าฮั้วพันล้าน ตำรวจป.ป.ป.เรียกบิ๊กแจง 5 พิรุธขุดลอก 7 ร่องน้ำ ตำรวจป.ป.ป.บี้สอบฮั้ว กรมเจ้าท่าจัดจ้างพิเศษกว่า 1,200 ล้านบาท ขุดลอก 7 ร่องน้ำ ชี้ 5 ข้อพิรุธสงสัยดินเลนที่ขุดลอกถึง 35... Read more
ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยึดทรัพย์ "สุพจน์" 17 กว่าล้านบาท ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยึดทรัพย์ "สุพจน์" 17 กว่าล้านบาท ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)... Read more
เครือข่ายผู้ปกครองยื่นปปง. สอบ 20 โรงเรียนดังรับแป๊ะเจี๊ยะ "เตรียมอุดม-หอวัง-สวนกุหลาบ" พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ หรือ ภตช. และเครือข่ายผู้ปกครองยื่นเรื่องให้ปปง.... Read more
พลิกสำนวนคดีปล้นบ้านปลัดคมนาคม ลุ้นระทึก 24 พ.ค.! ป.ป.ช.ชี้ชะตา "สุพจน์" ปมร่ำรวยผิดปกติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะมีมติชี้ขาดคดีนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ช่วยราชการสำนักนักนายกรัฐมนตรี กรณีถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติในเวลา 13.00น. วันที่ 24... Read more
เลขาฯปปท.นัดหารือปปง.สอบโรงเรียนดังเรียกแป๊ะเจี๊ยะ พ.ต.อ.ดุษฏี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือป.ป.ท. เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาล โดยป.ป.ท. ได้เปิดสายด่วน 1206 รับร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ เมื่อวันที่ 18... Read more
"ปราบโกง" เริ่มที่นักการเมือง ทวี มีเงิน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการรณรงค์ให้การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น "วาระแห่งชาติ" มี "นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"... Read more
ต้นทางคอร์รัปชั่น จ่าบ้าน  ว่าถึงเรื่องปราบคอร์รัปชั่น อยู่หยกๆ จู่ๆ ก็มีเรื่องต่อเนื่องที่ร้ายแรงกว่าคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งเป็นพันตำรวจเอกที่ก่อคดีปล้นทรัพย์รถบรรทุกเงิน... Read more
เชื้อทุจริต  บทบรรณาธิการ ข่าวสด   ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แสดงความไม่พอใจต่อการรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าครม.เป็นวาระเพื่อทราบ... Read more
ย้อนรอยคดีพี่น้อง "ลาภวิสุทธิสิน" ย้อนรอยคดีพี่น้อง "ลาภวิสุทธิสิน" 8 ปีที่ผ่านมา ใกล้หมดเวลาปิคนิค ชื่อ ของ บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น หรือ PICNI นั้นถือได้ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง... Read more
มาเยี่ยมมาเยือน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 คณะของนายเซียะ ลี้กง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานกับเยาวชนและการจัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง”... Read more
ตระกูล ‘ชินวัตร’ ไม่ต้องเสียภาษี! สรรพากรจัดให้ตระกูล ‘ชินวัตร’ ไม่ต้องเสียภาษี!"อธิบดีสรรพากร" จัดเต็มเพื่อ "ชินวัตร" ปล่อยผีภาษีโอนหุ้นชินคอร์ป 1.2 หมื่นล้านบาท ไปน้ำขุ่นๆ บอก "โอ๊ค-เอม" ไม่ใช่เจ้าของธุรกรรมจึงโมฆะ ส่วน "แม้ว"... Read more
ขจัดการทุจริตที่ยั่งยืน สวนดุสิตโพลชี้ ขจัดการทุจริตที่ยั่งยืน "ผู้ใหญ่" ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555    การทุจริต คอรัปชั่น เป็นปัญหาที่สำคัญที่สั่งสมมานานในสังคมไทย... Read more

มติ ครม.ทุจริตต่อหน้าที่ไล่ออก

Details

มติ ครม.ทุจริตต่อหน้าที่ไล่ออกสถานเดียว

คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติว่า ข้าราชการรายใดทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว มักเกิดคำถามว่า ผู้บังคับบัญชาจะลดหย่อนโทษจากไล่ออกจากราชการ (ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ) มาเป็นปลดออก (ได้รับบำเหน็จบำนาญ) ได้หรือไม่

ถ้ายึดถือตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ อ.ก.พ.กรมและกระทรวงต้องปฏิบัติตามแล้ว ระดับโทษคือไล่ออกสถานเดียว

มติ ครม.ในเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 มีสาระสำคัญคือ เห็นชอบด้วยตามที่ ก.พ.เสนอ เกี่ยวกับเรื่องการลงโทษข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการไปเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผล กระทรวง ทบวง กรมต้องถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ต้องดำเนินการลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุปรานีเพียงปลดออก อย่าดำเนินการลงโทษเพียงให้ออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญ และให้ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้น และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 กำหนดระดับโทษไว้ 3 ระดับคือ ไล่ออก ปลดออก และให้อออก โดยการถูกไล่และปลดออกจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ ขณะที่ให้ออกจะได้รับบำเหน็จบำนาญ

ต่อมา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ได้กำหนดระดับโทษเหลือเพียง 2 ระดับคือ ไล่ออก และปลดออกโดยการปลดออกจะได้รับบำเหน็จบำนาญ

ดังนั้น ถ้าดูตามความมุ่งหมายของมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 แล้วต้องการลงโทษข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่มิให้ได้รับบำเหน็จบำนาญนั้นคือ ไล่ออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535

ต่อมามีหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ลงวันที่ 30 มกราคม 2528 แจ้งย้ำมติ ครม.ดังกล่าว เรื่อง แนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มีสาระสำคัญคือ มติ ครม.ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. ที่ 125/2503 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2503 กำหนดให้ลงโทษผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการถึงไล่ออกจากราชการ จะปรานีลดหย่อนลงได้ก็เพียงปลดออกจากราชการนั้น เป็นมติที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างจริงจัง ถือได้ว่า เป็นมติที่ยังมีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะคงไว้ใช้ โดยที่ยังมิต้องแก้ไขปรับปรุงแต่อย่างใด จึงให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติตาม เพื่อให้การพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีเหตุผลในทิศทางเดียวกัน สามารถให้ความยุติธรรม และสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งราชการและตัวข้าราชการ

ต่อมายังมีหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ ครม.ที่ นร0205/ว234 วันที่ 24 ธันวาคม 2536 ยืนยันว่า ข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ เหตุอันควรปรานีใดๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นการปลดออกจากราชการ

ที่มา  หนังสือพิมพ์  มติชนรายวัน  วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11274 หน้า 22

ชง"ข้าวโพด-มัน"

Details

ชง"ข้าวโพด-มัน"สินค้าควบคุม รมต.บี้สอบรับสินบน"สวมสิทธิ"

"อลงกรณ์"ประชุม กก.แทรกแซงข้าวโพดวันนี้ สอบข่าว จนท.รัฐรับสินบนสวมสิทธินำเข้าตามชายแดน เสนอขึ้นบัญชีสินค้าควบคุมพร้อมมันสำปะหลัง ผู้ว่าฯพิจิตรได้เบาะแสทุจริตจำนำข้าว ซื้อของเก่ามาสวมกินส่วนต่าง 1 พัน ชาวนา-โรงสีศรีสะเกษวอนขยายเวลาถึงสิ้น มี.ค.นี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 มกราคม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแทรกแซงข้าวโพด เพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสินบนลักลอบและสวมสิทธิข้าวโพดนำเข้าตามชายแดน จะสั่งเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบจากชายแดนต่างๆ โดยขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร นอกจากนั้น จะพิจารณาตัวเลขยอดรับจำนำข้าวโพดในงวดแรกจำนวน 5 แสนตัน และการกำหนด โควต้าการรับจำนำข้าวโพดในแต่ละจังหวัด รุ่นที่ 2 อีก 2.5 แสนตันว่า เกิดความเป็นธรรมและมีอะไรบิดเบือนหรือไม่ จะขอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับจังหวัดมายืนยันกันว่าปริมาณที่แท้จริงเป็นเท่าใด มีปริมาณเหลือที่ต้องการให้รัฐบาลไปแทรกแซงอีกเท่าใด เพราะตัวเลขแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันมาก ที่ประชุมยังจะหารือถึงจุดอ่อนและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการออกใบประทวนล่าช้าและการทำงานที่ล่าช้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) รวมถึงกระบวนการจ่ายเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามใบประทวน ซึ่งมีการร้องเรียนล่าช้า

นายอลงกรณ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อเสนอขึ้นบัญชีให้ข้าวโพด และมันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุม และใช้มาตรการห้ามขนย้าย เคลื่อนย้ายข้ามเขตเพื่อป้องกันการลอกลอบและสวมสิทธิ ซึ่งปัจจุบันใช้กับข้าวแล้ว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้าวในสมัยที่นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ส่งตัวแทนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย เพราะต้องการข้อสรุปที่ถูกต้อง โปร่งใสในการระบายสต๊อคข้าวรัฐบาลที่เหมาะสม ไม่เอื้อให้กับผู้มีอิทธิพล หากพบว่ามีการเอื้อประโยชน์ และบิดเบือนข้อเท็จจริงก็จะเอาผิดกับผู้ที่อนุมัติโครงการ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในสัญญาขายข้าวของรัฐขาดทุนหลายหมื่นล้าน เพียงวันเดียวก่อนพ้นจากตำแหน่งทั้งที่หลายฝ่ายได้ทักท้วงว่าจะทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ แต่ทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมยกเลิกหรือทบทวนการประมูลดังกล่าว เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์กลับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการประมูลขายข้าวให้เอกชนในครั้งนั้น หลายฝ่ายมองว่าน่าจะให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือองค์กรอิสระอื่นๆ เข้าไปตรวจสอบจะมีความโปร่งใสมากกว่า เนื่องจากเกรงว่าคณะกรรมการซึ่งมีเพียงรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะไม่กล้าตรวจสอบนักการเมืองหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวได้

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ปัญหาการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาในกรณีราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาด ทำให้รัฐบาลต้องแบกภาระต้นทุน ที่ผ่านมาภาคเอกชนได้เรียกร้องให้รัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ใช้ระบบการประกันภัย เข้ามารับความเสี่ยงแทนการเข้าไปค้ำประกันราคา รัฐบาลที่ผ่านมา อาจมีการเข้ามาสวมสิทธิของเกษตรกร ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนสูง ดังนั้น รัฐบาลน่าจะพิจารณาข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ให้เปลี่ยนแนวคิดจากการประกันราคาในระดับที่สูงกว่าราคาตลาด เช่น การจำนำข้าวเปลือกในราคา 12,000 บาทต่อตัน เป็นการประกันเพื่อให้เกษตรกรขายพืชผลในราคาที่ไม่ขาดทุน และลดบทบาทของภาครัฐในตลาดข้าว

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวนาว่ามีโรงสีบางแห่งมีพฤติกรรมทำตัวทุจริต โดยนำรายชื่อชาวนาที่ไม่ได้ทำนาปี 50/51 มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำ แล้วเอาข้าวโรงสีเข้ามาสวมในโครงการแทนเพื่อเก็งกำไร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ชาวนาตันละ 300-400 บาท นอกจากนี้โรงสีบางแห่งไปประมูลข้าวมาจากโกดังกลางของรัฐบาลกระสอบ 1,300-1,500 บาท นำมาแกะเชือกเก่าออกและเย็บเชือกใหม่ปิดกระสอบ แล้วสวมในโกดังข้าวองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเพื่อเก็งกำไรส่วนต่างตันละ 1,000 บาท จึงให้นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าฯไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเป็นจริงคงปล่อยไว้ไม่ได้ถือว่า เพราะเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง และวันที่ 20 มกราคม จะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ผลอย่างไร

ที่ จ.ศรีสะเกษ นายบุญยงค์ วารินทร์ อายุ 40 ปี ชาวนา ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตออกช้า เพราะข้าวขาดน้ำในช่วงต้นฤดูปักดำ ถึงช่วงเก็บเกี่ยวระหว่างโครงการรับจำนำข้าวนาปี 51/52 ทำให้ชาวนาไม่สามารถจำนำข้าวได้ แต่โครงการจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ จึงขอให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปอีกระยะ

นายศักดิ์ณภัทร สุขวัฒนลาภ ผู้จัดการโรงสีบริษัท กันทรลักษ์รุ่งเรือง จำกัด ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมองถึงผลประโยชน์ของชาวนาเป็นที่ตั้ง โดยขยายเวลารับจำนำข้าวไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

ที่ตลาดกลางหอมแดงท่าเรือ อ.เมืองศรีสะเกษ เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจาก อ.ยางชุมน้อย อ.บึงบูรพ์ อ.กันทรารมย์ และ อ.ราษีไศล เหมารถบรรทุกหอมแดงมาขายให้พ่อค้าที่มารอรับซื้อกันอย่างคึกคัก แต่ปรากฏว่าขายได้เพียงกิโลกรัมละ 11-12 บาทเท่านั้น ต่ำกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ขายได้ 24-30 บาท ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่พากันขนกลับไป

นายสุรศักดิ์ รัตนวัน อายุ 48 ปี อยู่เลขที่ 55 หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน เพราะมีแนวโน้มว่าราคาจะต่ำลงไปอีก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมาก

นายเพชร จิรไพรวงศ์ เจ้าของ ก พืชผล บ้านยศแสน ผู้รับซื้อหอมแดงรายใหญ่ที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สอบถามตลาดปลายทางทราบว่าไม่สามารถส่งออกไปอินโดนีเซียได้ ทำให้ราคาตกต่ำลง อีกทั้งที่ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไทขายเพียง 12-13 บาทเช่นกัน รัฐบาลควรพยุงราคาหอมแดง ไม่ให้ตกต่ำลงไปอีก รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการส่งออกด้วย

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11272 มติชนรายวัน หน้า 1

ราตรีประชาธิปไตย

Details

ปาฐกถาพิเศษ 
อานันท์ ปันยารชุน 
"การทุจริต คอร์รัปชั่น ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ" 
  เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2551  ที่ผ่านมา  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้จัดงานราตรีประชาธิปไตย  ณ  โรงแรมอโนมา  กรุงเทพมหานคร
  โลกเรานี้เกิดข้อมูลซึ่งหมุนเวียนอยู่ มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ให้ความรู้ ข้อมูลที่ให้ความกระจ่าง กับข้อมูลที่ต้องเรียกว่าไม่ได้ก่อให้เกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมา ในโลกปัจจุบันของสังคม  ทุกประเทศพูดถึงเรื่องประชาธิปไตย สังคมที่ก่อตั้งระบอบประชาธิปไตย ก็เป็นสังคมที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มาจากประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ภูมิหลังไม่เหมือนกัน แต่ประชาธิปไตยนั้นก็เป็นประชาธิปไตยที่ทุกๆประเทศมีความตั้งใจดีว่า องค์ประกอบของประชาธิปไตยนั้นมีอะไรบ้าง แต่ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างได้ภายในวันเดียว ภายในหนึ่งปี หรือภายใน 5 ปี วิวัฒนาการของแต่ละสังคมนั้น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชาตินิยมของสังคมต่างๆนั้น จะเป็นผู้กำหนดเวลา ว่าสังคมใดจะสามารถสร้างประชาธิปไตยตามหลักการที่ถูกต้องนั้นให้ปรากฏในสังคมได้เมื่อไหร่
      ผมเองก็ผ่านชีวิตมามาก อายุก็มากแล้ว ได้เคยไปเล่าเรียน เคยเดินทางไปประเทศที่มีประชาธิปไตยหลายแห่งทั่วโลก ประเทศเก่า ประเทศใหม่ แต่ผมชักเกิดความสงสัยในตัวเองว่า สิ่งที่พูดว่าประชาธิปไตยในแต่ละประเทศที่สนับสนุนหรือส่งเสริมนั้น ต่างคนต่างก็พูดจากจุดของตัวเอง พูดจาก Perspective ของกลุ่มประเทศตัวเอง และหลายครั้งหลายคราวก็ลืมถึงองค์ประกอบที่สำคัญ จากการที่พูดกันมากขึ้นๆ ผมชักไม่แน่ใจว่าประชาธิปไตยที่พูดกันในบางประเทศนั้น หรือมีอยู่ในบางประเทศนั้น เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับเมืองไทยหรือเปล่า หรือเป็นประชาธิปไตยที่เราคิดว่าเราจะสร้างรากฐานให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้หรือเปล่า
      10 ปีที่ผ่านมา ผมค่อนข้างจะผิดหวัง จากการที่รัฐบาลตะวันตกก็ดี หรือสังคมตะวันตก หรือสื่ออื่นๆ อาจเป็นเพราะสมัยนี้ความรวดเร็วของข่าวสาร จากการใช้คอมพิวเตอร์มาก ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั้นลงไปทุกที เด็กสมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขียนจดหมายเป็นหรือเปล่า สะกดตัวหนังสือได้หรือเปล่า เพราะเวลาจะสื่อถึงพ่อแม่ถึงเพื่อนเขาจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ You are  ก็เป็น U R  ดูภาพบรรยากาศ

จากความรวดเร็วของการสื่อสาร คนมีเวลาน้อย ย่อความกันมากเกินไป สังคมประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน เราได้ดูประวัติศาสตร์ของทั่วโลก เราได้เห็นความยากลำบาก เห็นวิวัฒนาการของประชาธิปไตย ได้เห็นการเคลื่อนก้าวหน้าไประบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ในบางประเทศใช้เวลาเป็นร้อยปี ในอังกฤษใช้เวลา 300-400 ปี ในอเมริกา 200 ปี ซึ่งในขณะนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอเมริกามีประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า และอีกหลายประเทศ
      จากการที่มีความรวดเร็ว จากการย่อภาษา สุดท้ายประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งเท่านั้น และคำถามที่ผมถามตัวเองก็คือว่า จากการที่ผมได้เล่าเรียนมา ได้พบผ่านมา สมัยก่อนเวลาที่เราพูดถึงประชาธิปไตยนั้น เราจะต้องพูดว่า จะต้องมีการเลือกตั้งที่อิสระและเที่ยงธรรม Free and fair election แต่ตอนหลังนี้คำว่า Free and fair หายไปหมด เอะอะอะไรก็บอกว่า คนๆนั้นได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสิทธิพิเศษต่างๆนานา นี่เป็นเรื่องของปลีกย่อยเท่านั้น ไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นๆ
      เราบอกประเทศใดมีประชาธิปไตยมาก คอร์รัปชั่นก็จะน้อย ผมอยู่อเมริกามา 12 ปี เมื่อตอนที่เราประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก รัฐบาลอเมริกัน รัฐบาลยุโรปตะวันตก ต่างก็ประณามหน่วยงานไทย คนไทย ว่าไม่มีบรรษัทภิบาล ไม่มีGood governance มีแต่ความโลภ ซึ่งผมก็ไม่เถียง เราไม่มีจริงๆ เรายังมีความโลภอยู่มาก 
      แต่ปีนี้เราเห็น คนที่กล่าวหาเรา สั่งสอนเรา กล่าวโทษเรา กำลังประสบกับปัญหานี้ โดยเหตุผลเดียวกันกับที่เราถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นความจริง เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้เรียนรู้มาคือว่า หลายครั้งหลายคราวเราเห็นอะไรไม่ดีในสังคมอื่น เราต้องพยายามอดเนื้ออดใจอย่าเพิ่งไปว่าเขามากเกินไป ให้ความเข้าใจ เห็นใจ ไม่ใช่ช่วยกันถล่ม บอกว่าอันนั้นไม่ดี หรือพูดง่ายๆว่าสันดานไม่ดี
     ปัจจุบัน อเมริกาบอกชัดว่าความโลภมีอยู่มาก ทุกๆปัจจัยที่ทำให้เมืองไทยเสียหายมากเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ก็เกิดขึ้นที่เอมริกาเช่นกัน แล้วสะพัดไปทั่วยุโรป ธนาคารต่างๆก็ไม่มีธรรมาภิบาล มีความโลภ 
      ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่มีอะไร เพียงอยากจะตั้งข้อสังเกต ว่าถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยแล้วขอความกรุณา ไม่ใช้คำสองคำก็คือ การเลือกตั้ง อันนี้คนไทยไม่รับ และขอความกรุณาด้วย ทุกครั้งที่พูดถึงประชาธิปไตยก็จะมองถึง  โมเดล ของยุโรปตะวันตก หรือของอเมริกา หรือของใคร ความสลับซับซ้อนของการที่จะสร้างประชาธิปไตยนั้นมีอยู่มาก อเมริกามีประชาธิปไตยมา 200 กว่าปี แต่ก็เมื่อ ค.ศ.1964 เท่านั้น ที่ให้คนผิวดำเลือกตั้งได้ หรือก่อน ค.ศ.1964 นั้น คนผิวดำหรือแม้แต่คนผิวเหลืองก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อคนผิวขาว เราถามตัวเองได้หรือไม่ว่าเมื่อปี 1964 หรือก่อนหน้านั้น สหรัฐอเมริกามีประชาธิปไตยหรือเปล่า เรามีสิทธิไปต่อว่าเขาไหม เรามีสิทธิที่จะไปชี้หน้าเขาไหม ก็ไม่มี 
      ทุกประเทศก็มีปัญหามีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น แต่เราต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญหานั้นคืออะไร แต่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรานำเอาคำตอบสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ เราต้องมีประชาธิปไตย ต้องมีการยึดถือเอาหลักการประชาธิปไตยต่างๆ ต้องมีการเลือกตั้ง มีหลักนิติรัฐ มีความโปร่งใส ความอิสระของกระบวนการศาลยุติธรรม หรือความอิสระของสื่อ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การแผ่ขยายผลประโยชน์ให้ทัดเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นใดเชื้อชาติใด 
    สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยทั้งนั้น เรายังถึงจุดที่อิ่มตัว ต้องเรียนอีกมาก แต่การเรียนต้องเป็นในลักษณะของคนไทย มีวัฒนธรรมความคิด วัฒนธรรมสังคม ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ไม่เหมือนกับของญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน เราไม่สามารถจะมีสูตรสำเร็จรูปได้ และสูตรที่ใช้ได้ในยุโรป อเมริกา ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรที่ดีในเมืองไทย แต่ความพยายามที่จะทำให้สังคมไทยก้าวไปสู่จุดที่สังคมโลกมองเห็นว่าถึงระดับแล้ว อันนั้นเป็นความสำคัญ แต่การจะเดินไปสู่จุดนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรา ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับคอร์รัปชั่นนั้นมันเกี่ยวโยงกันแน่นอน
      คอร์รัปชั่นมีหลายรูปแบบ คอร์รัปชั่นแบบไทยๆก็อาจจะไม่เคยปรากฏอยู่ในอังกฤษ หรืออเมริกา ของเราคอร์รัปชั่นมันลึกซึ้งมาก ไม่ใช่คอร์รัปชั่นส่วนบุคคล ไม่ใช่การซื้อเสียงในการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่านั้น ไม่ใช่การเลี่ยงภาษี หรือการใช้อำนาจไม่ถูกต้อง แต่ของเราซื้อประเทศ ซื้อคน 63 ล้านคน ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลก 
      การที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ไม่ใช่การปราบเพียงอย่างเดียว คอร์รัปชั่นเหมือนโรคเอดส์ การปราบเป็นการแก้ปัญหาได้เปลาะหนึ่ง แต่ก็จะมีคนไปติดเชื้อมาอีก การป้องกันคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมือนกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์ การใช้เครื่องป้องกัน ให้เห็นความน่ากลัวของการติดเอดส์
      คอร์รัปชั่นก็เหมือนกัน การปราบเรามี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มี่ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) คอยสอดส่องดูแล คานอำนาจ แต่ก็มีคนฉวยโอกาสคอร์รัปท์องค์กรเหล่านี้ ไม่ใช่การคอร์รัปฯ ในเรื่องเงินอย่างเดียว แต่เป็นการคอร์รัปฯด้วยการเอาญาติพี่น้องพวกพ้องของตนเข้าไปเป็นกรรมการอยู่ในองค์กรเหล่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามปราบก็ปราบได้พอประมาณ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นล้าสมัยไปหรือเปล่า
      แต่ถ้าจะป้องกันจริงๆ ต้องเริ่มจากเด็ก ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ แต่ต้องสอนให้รู้จักวิธีคิด ให้รู้จักวัฒนธรรมวิธีคิดที่ดีเป็นอย่างไร มันไม่ยากที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ มันจะทำโดยอัตโนมัติ เพก็มันอยู่ในจิตสำนึก วิธีคิดมันเป็นไปอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณไม่ดูแลวิธีคิดของเขา แล้ววิธีของเขาผิดมาตั้งแต่แรก เขาก็จะทำอะไรผิดตั้งแต่ 7-8 ขวบ จนกระทั่งเขาตายก็ไม่รู้ ถึงรู้เขาก็ไม่ยอมรับ
      ผมจึงดีใจที่ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เพ่งเล็ง การอบรมสั่งสอน การกระตุ้นจิตสำนึก ให้เด็กในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย สามารถที่จะมีวิธีคิดโดยไม่ยากอะไร ที่จะรู้เลยว่าสิ่งนี้เถ้าทำไปคือคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมไทยมีอะไรหลายๆอย่างที่มีคอร์รัปชั่นเจือปน โดยที่ผู้ใหญ่ทำไปแทบทุกวัน โดยที่ไม่รู้สึกตัว แต่มันเป็นการทำตัวอย่างที่มีดีสำหรับเด็ก เช่นการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะให้ลูกเข้าโรงเรียน ช่วยลูกหลานพี่น้องให้ได้รับตำแหน่งในวงการราชการหรือเอกชน สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชั่นทีละน้อย หนักๆไปก็มีมากขึ้นจนเป็นนิสัย
      และอย่าให้เป็นอย่างที่คนต่างชาติบอกว่าเมืองไทยนั้นคอร์รัปชั่นแก้ไม่หาย เพราะมันกลายเป็นอุปนิสัยประจำชาติแล้ว ซึ่งข้อติเตียนอันนี้ เป็นข้อติเตียนที่ผมเผอิญเห็นด้วยกับเขา ว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำอะไร ไม่สั่งสอนเยาวชนแล้ว สิ่งที่เขากล่าวหาและผมก็กล่าวหาด้วย เมืองไทยมันไปไม่รอด มันไม่มีอนาคต การนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอาจมีอนาคตมากกว่า แต่ถ้าแบบเช้าชามเย็นชามไปในเรื่องการปราบการป้องกันคอร์รัปชั่น พอถึงวันที่คนไทยทั้งชาติไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้น จริงๆแล้วมันคอร์รัปชั่นทั้งนั้น ขออย่าให้ถึงวันนั้นเลย

ที่มา จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

อัยการระบุ“แม้ว”หย่า“หญิงอ้อ”

Details

อัยการระบุ“แม้ว”หย่า“หญิงอ้อ”ไม่กระทบคดียึดทรัพย์7.6หมื่นล้าน ระบุการจดทะเบียนหย่า ไม่มีเหตุให้แยกทรัพยสินได้ เพราะเคยให้การ ป.ป.ช. ยอมรับเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ก่อนโอนให้คนอื่นก่อนรับตำแหน่งการเมือง ย้ำไม่มีสิทธิ์ถอนอายึดต้องรอศาลฎีกานักการเมืองชี้ขาด ขณะที่ศาลลงประกาศคดีเปิดโอกาสเจ้าทรัพย์ ร้องค้านแล้ว พร้อมนัดตรวจพยานหลักฐาน 25 ธ.ค.นี้ สิบโมง "สมพงษ์"อ้างบัวแก้วไม่มีรายงานการเร่ร่อนของ"ทักษิณ" นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อ้างว่ายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว หรือการเดินทางนอกประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากกระทรวงการต่างประเทศ นอกเหนือจากเรื่องการหย่าร้างกันของอดีตนายกรัฐมนตรี กับภริยาเท่านั้น "กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รายงานให้ผมทราบ ผมได้รับแจ้งจากกระทรวงเพียงแค่เรื่องการหย่ากับคุณหญิงพจมาน แต่ถ้า พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางไปประเทศใด สถานเอกอัครราชทูตก็จะทะยอยรายงานให้ทราบ" นายสมพงษ์ กล่าว

อัยการระบุ“แม้ว”หย่า“หญิงอ้อ”ไม่กระทบคดียึดทรัพย์7.6หมื่นล้าน

 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.51 นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 ในฐานะคณะทำงานรับผิดชอบคดีฟ้องยึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาทของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ กล่าวถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จดทะเบียนหย่ากับ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา ว่า การจดทะเบียนหย่าของทั้งสองคนไม่มีผลต่อคดียึดทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากคดีนี้อัยการยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นจำเลย เพียงคนเดียวไม่ได้ยื่นฟ้องคุณหญิงพจมาน ซึ่งตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ชี้มูลความผิดว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ร่ำรวยผิดปกติจากการขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงค์โปร์ ที่แม้จะโอนหุ้นให้กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนต่างๆ แล้วแต่ก็ยังมีการกระทำแทนในลักษณะของนอมินี และปฎิบัติหน้าที่มิชอบใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง อีกทั้งตอนต้น พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ไม่ได้แจ้งกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าเป็นทรัพย์สินของตนเอง แต่ได้แจ้งว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้โอนไปให้กับบุตรชาย บุตรสาว ญาติสนิทใกล้ชิด และบุคคลอื่นก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมือง จึงไม่มีชื่อของ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน เป็นเจ้าของทรัพย์

 “ประเด็นการหย่า จะเป็นเหตุผลให้คุณหญิงพจมาน ยื่นคำร้องค้านและขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งแยกทรัพย์สินในส่วนของตัวเองออกจากส่วนของ พ.ต.ท.ทักษิณ คงไม่ได้ เพราะทั้งสองเคยให้การกับ ป.ป.ช. ว่าได้โอนขาดหรือโอนพราง หรือขายให้โดยมีค่าตอบแทนไปแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่จะต้องพิสูจน์ ส่วนคุณหญิงพจมาน อาจจะมาเป็นพยานให้ก็ได้ รวมทั้งการหย่าแม้จะทำให้ทั้งสองสามารถทำนิติกรรมเพียงลำพังได้ แต่ก็ไม่สามารถยื่นคำร้องของเพิกถอนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ได้ เพราะขณะนี้ คตส. ไม่มีสถานภาพแล้ว ส่วน ป.ป.ช.ก็เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ซึ่งธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานที่อายัดทรัพย์ไว้คงไม่กล้าดำเนินการอะไร จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน” นายนันทศักดิ์ กล่าว

 นายนันทศักดิ์ ยังกล่าวถึงการดำเนินคดียึดรัพย์ด้วยว่า ขณะนี้ศาลฎีกา ฯ ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ ให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้มีชื่อครอบครองบัญชีในธนาคารหรือทรัพย์สินตามคำร้องที่อัยการขอให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ได้ยื่นคำร้องคัดค้าน เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและการได้มาซึ่งทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่า พ.ต.ท.ทักษิณ และผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินรายใดได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาฯไปแล้วหรือไม่ โดยคดีนี้ศาลนัดพร้อมคู่ความ รวมทั้งผู้ร้องคัดค้านเพื่อยื่นบัญชีรายชื่อพยานและกำหนดประเด็นนำสืบในวันที่ 25 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00 น.

ที่มา  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

ศาลไต้หวันสั่งคุมตัวอดีตปธน.

Details

ศาลไต้หวันสั่งคุมตัวอดีตปธน.'เฉิน'ทุจริต

:ศาลแขวงไทเป อนุมัติให้คุมตัว"เฉิน สุยเปี่ยน"อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน ตามคำขอคณะอัยการแล้ว ก่อนนั้นท้าทายและตะโกนป้องตัวเองว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง และถูกตำรวจทำร้าย

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : นายเฉิน สุย เปี่ยน เป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันคนแรกที่ถูกทางการควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ หลังถูกกล่าวหาเรื่องอื้อฉาวกรณีติดสินบนและคอร์รัปชั่นมานานหลายเดือน ทั้งนี้ เขาถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานในข้อหาฟอกเงิน ยักยอกทรัพย์สินของรัฐ ติดสินบน และปลอมแปลงเอกสาร หลังเข้าให้การต่ออัยการนานกว่า 5 ชั่วโมง

แม้จะถูกเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือ แต่นายเฉินก็ยังท้าทายอำนาจรัฐ ด้วยการยกมือขึ้นและร้องตะโกนว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง โดยในช่วงที่ศาลกำลังพิจารณาจะควบคุมตัวนายเฉินอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้น กระบวนการพิจารณาก็ได้ถูกระงับลงชั่วคราว เพราะนายเฉินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยอ้างว่าถูกตำรวจทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ แต่ท้ายสุด ศาลก็ได้มีคำสั่งให้ควบคุมตัวนายเฉินอย่างเป็นทางการ

ที่มา  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  วันที่  12  พฤศจิกายน  2551

   
© ALLROUNDER