คอลัมน์ เงินต่อเงิน: กระแสการต่อต้านคอร์รัปชั่น

17 สิงหาคม 2559


 

สมชาย สกุลสุรรัตน์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นและพิทักษ์สิทธิพลเมืองของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นฉบับใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมและธุรกิจของประเทศในเดือน ก.ย.ศกนี้

กฎหมายฉบับนี้ถูกนำขึ้นเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตั้งแต่ปี 2011 คือเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว และรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ เมื่อต้นปี 2015 สาเหตุที่ต้องใช้เวลายาวนานเกือบ 6 ปี ที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบันนี้ เพราะมีผู้คัดค้านสาระของกฎหมายค่อนข้างมาก เพราะเกรงว่ารายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากมาตรการจำกัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง หรือการให้ของขวัญกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งกินความหมายถึงข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ครู อาจารย์ ในโรงเรียน และสื่อมวลชนด้วย

Read more: คอลัมน์ เงินต่อเงิน: กระแสการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอลัมน์ ต่อต้านคอร์รัปชัน : โกงแล้วหาหลักฐานไม่ได้ จะเอาผิดได้อย่างไร

3 สิงหาคม 2559


 

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค

                ต่อภัสสร์:เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยอ่านบทความหนึ่งของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร นายตำรวจผู้อุทิศตนให้กับการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยเรื่อง "คอร์รัปชันบ้านเขาและ บ้านเรา" ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คุณวสิษฐเล่าให้ฟังถึงตอนได้รับเชิญไปฟังนายแฟรงค์ มอนทาลโว (Frank Montalvo) ผู้พิพากษา ศาลสหรัฐแห่งรัฐเท็กซัส ภาคตะวันตก มาบรรยายเรื่องการดำเนินคดีทุจริต ต่อรัฐ (Public Corruption)

Read more: คอลัมน์ ต่อต้านคอร์รัปชัน : โกงแล้วหาหลักฐานไม่ได้ จะเอาผิดได้อย่างไร

ปฏิรูปตำรวจ : แตะที่ไหนเน่าที่นั่น

29 มิถุนายน 2559


 

โดย วสิษฐ เดชกุญชร

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงชื่อในคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนและตำรวจจำนวน 23 คน ระงับการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม และย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราว

            เหตุผลของการออกคำสั่งนี้คือข้าราชการเหล่านั้นถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการ กระทำความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน หรือมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือดำเนินการหรือไม่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีข้อมูลอันสมควรตรวจสอบ

            ข้าราชการพลเรือนที่ถูกย้ายครั้งนี้มีจำนวน 6 คน มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอัยการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และแรงงานจังหวัด

Read more: ปฏิรูปตำรวจ : แตะที่ไหนเน่าที่นั่น

มหาวิทยาลัยไทยขาดธรรมาภิบาลตรงไหน อย่างไร

14 กรกฎาคม 2559


 

สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

                คำว่า "ธรรมาภิบาล" มาจากศัพท์คำว่า Good governance ของภาคการเมืองการปกครอง และได้ถูกนำมาใช้ในภาคส่วนของการศึกษาด้วย โดยเฉพาะในวงการอุดมศึกษาที่มักกล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางในช่วงไม่เกิน 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ หากว่ากันโดยรากศัพท์ "ธรรมาภิบาล" มาจากคำว่า ธรรมกับอภิบาล หรือพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านก็คือ การดูแลอย่างเป็นธรรม หรือการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม ซึ่งฟังดูดีแต่มีปัญหาเยอะ เพราะในการปฏิบัติไม่ค่อยเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรม ยิ่งพูดก็ดูเหมือนยิ่งเป็นปัญหา แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเชื่อกันว่า ปัญหาสำคัญของมหาวิทยาลัยไทยคือ การขาดธรรมาภิบาล นี่เอง

                ดังนั้น ลองมาพิจารณากันดูว่า มหาวิทยาลัยไทยขาดธรรมาภิบาลตรงไหน และขาดธรรมาภิบาลอย่างไร หากค้นหาต้นสายปลายเหตุได้อย่างชัดเจน เชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่จะหาทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยได้อย่างแท้จริง

Read more: มหาวิทยาลัยไทยขาดธรรมาภิบาลตรงไหน อย่างไร

การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

14 มีนาคม 2559


 

ปรากฏการณ์การเผยแพร่ข้อความผ่านไลน์ เกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งในวงการสีกากี ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในวงการข้าราชการ และสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ เข้ามาในวงการเพื่อรับใช้ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในภาระงานต่างๆ โดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินภาษีของประชาชน

การเข้าสู่ตำแหน่งระดับต่างๆ ของข้าราชการ โดยปกติจะพิจารณาตามกฎระเบียบว่าด้วยความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร แต่ในทางกลับกัน ข้าราชการบางคนก็เหมือนกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่มีความต้องการในลักษณะที่หลากหลาย โดยเฉพาะความต้องการในการมีลาภมียศที่มีเกียรติทางสังคม

Read more: การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย