ข้าราชการระวัง! “ครม.” เห็นชอบ กฎเหล็กเอาผิดย้อนหลัง

24 สิงหาคม 2559


 

ครม.เห็นชอบ กฎเหล็กเอาผิด ขรก.ย้อนหลัง

                เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานวินัยข้าราชการกับผู้ที่พ้นข้าราชการ ที่หมายถึงข้าราชการพลเรือนที่ทำผิดสมัยที่รับราชการอยู่ แต่พ้นราชการ ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ แล้วไม่สามารถเอาผิดได้ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ คือ พ.ร.บ.การป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 และกฎหมายตามที่ข้าราชการสังกัดอยู่ แต่ว่ากฎหมายเหล่านี้มีความลักลั่นกันเอง เพราะฉะนั้นจึงกำหนดให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน 2 หลักเกณฑ์ 1 .ถ้ามีการดำเนินการกระทำผิดสมัยรับราชการ แล้วคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (ปปช.) หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ชี้มูลความผิดทางวินัย และลงโทษตามที่ชี้มูล โดยจะไม่นำกฎหมายที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่มาบังคับใช้

 

                พล.ต. สรรเสริญ กล่าวต่อว่า 2.เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดตรวจพบว่าข้าราชการในสังกัดทำความผิดสมัยที่รับราชการ เลยได้กำหนดวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 2.1.สอบสวนภายใน1 ปีนับตั้งแต่พ้นราชการ 2.2.การสั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษภายใน3 ปีนับตั้งแต่พ้นราชการ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นว่าหากมีการไปร้องศาลปกครองแล้วพบว่ามีความผิดกรณีอื่นๆเกิดขึ้น แม้ว่าจะถูกลงโทษครบ3 ปีก็สามารถลงโทษได้อีกภายใน3 ปีนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด

                “นี่เป็นนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งใจที่จะให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ หรือพ้นจากราชการไปแล้วก็ตาม คุณต้องเป็นข้าราชการที่ดี ทำเพื่อชาติ และประชาชน ถ้าประพฤติมิชอบ เราจะตามล้างตามเช็ดท่านไม่ว่าจะอยู่ หรือพ้นราชการไปแล้วพล.ต.สรรเสริญ กล่าว

 

 

ที่มา : มติชน 23 สิงหาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย