ป.ป.ช.ตั้ง กก.ประสานงานเร่งรัดคดีโกงข้ามชาติ สั่งหาข้อเท็จจริงสินบนผลิตภัณฑ์วินิจฉัยโรค

20 กุมภาพันธ์ 2560


 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เผย ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติตั้ง คณะกรรมการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ดึง ก.ยุติธรรม อัยการสูงสุด ปปง., ป.ป.ท., สตง. ร่วม ให้คำปรึกษา หาแนวทางฟันคดีโกงข้ามชาติ เร่งรัดงาน พร้อมมีมติให้ ป.ป.ช. แสวงหาข้อเท็จจริง รวมพยานเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ปม ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ให้สินบนผ่านนายหน้า ซื้อขายผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรค

 

          วันนี้ (18 ก.พ.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีบริษัทข้ามชาติให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทยนั้น ว่า ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามพันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ มีนโยบายให้ความสำคัญ ในการเร่งดำเนินการคดีทุจริตข้ามชาติ และบูรณาการการทำงาน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุม ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ตลอดจนเร่งรัดติดตามและบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          นายสรรเสริญ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีมติให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากกรณีบริษัท ไบโอ-ราด แลบอราทอรี่ส์ จำกัด ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านนายหน้าชาวไทย หรือผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้ได้เข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรคกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย