900 ล้านคนเอเชียรับ เคยจ่ายสินบนปี'59

8 มีนาคม 2560


 

          องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สำรวจความเห็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในเอเชียแปซิฟิกโดยได้สอบถามกับผู้คนกว่า 20,000 คน ใน 16 ประเทศ พบว่าคนราว 900 ล้านคน ต้องจ่ายเงิน "ค่าน้ำร้อนน้ำชา" เพื่อเข้าถึงการให้บริการสาธารณะในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 1 ใน 4 รับว่าเคยจ่ายเงินสินบน ซึ่งพบมากที่สุดในอินเดียและเวียดนาม ขณะที่ประเทศซึ่งพบการจ่ายสินบนน้อยที่สุดคือญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง

 

          เจ้าหน้าที่ตำรวจคือพนักงานของรัฐที่ถูกระบุว่าเรียกรับสินบนมากที่สุด โดยคนที่ตกเป็นเหยื่อของการเรียกเงินสินบนคือกลุ่มคนยากจน ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้พบมากที่สุดในอินเดีย ปากีสถาน และไทย ขณะที่คนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มีแนวโน้มจะถูกเรียกสินบนในการเข้าถึงบริการสาธารณะ แต่หญิงและชายก็ถูกเรียกเงินสินบนไม่ต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามแค่ 1 ใน 5 รู้สึกว่าการทุจริตลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ 2 ใน 5 บอกว่าการทุจริตเพิ่มขึ้น และ 1 ใน 3 บอกว่าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

          อย่างไรก็ดี แม้ว่าหลายประเทศต่างส่งเสริมการพัฒนาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม แต่ผู้คนยังคงห่วงกังวลเกี่ยวกับความไม่เสมอภาค ความยากจนที่ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง และการถูกตัดโอกาสของคนกลุ่มที่เปราะบาง ทั้งนี้ การคอร์รัปชั่นถือเป็นการบ่อนทำลายความพยายามที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม (เอเอฟพี/องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ)

 

 

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย