ร้องป.ป.ช.สอบผู้ว่ากปภ.ส่อเข้าข่าย 157

16 มีนาคม 2560


 

          เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ประธาน ป.ป.ช. ผ่านนายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักการข่าวและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อ ให้ตรวจสอบกรณีนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ และจงใจกระทำผิดตาม ม.157 ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ กรณียื่นหนังสือรับรองการผ่านงาน ในการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. ซึ่งพบว่า หนังสือรับรองดังกล่าวรับรองว่า นายเสรี เคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤษาเรียลเอสเตทนั้น มีการเซ็นรับรองโดยตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้งที่ตามแผนผังบริษัทมีเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ ขณะเดียวกันปัจจุบันแม้บริษัทดังกล่าวจะมีรายได้ปีละ 50,000 ล้านบาท แต่กลับไม่มีตำแหน่งรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ดังนั้นจึงขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่

 

          นอกจากนั้นนายวิลาศยังได้ยื่นเรื่อง ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ การดำเนินการของ กปภ. 4 เรื่อง 1. กรณีผู้จัดการ กปภ.สาขาด่านช้าง มีการทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่หรือไม่ จากการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ ประปา จากร้านพี่สาวของตนเองหลายครั้ง โดยมีการทำสัญญาจ้างกับลูกจ้าง กปภ.สาขาด่านช้าง ที่เป็นลูกชายของเจ้าของร้านดังกล่าว 2. กรณี กปภ.น้ำพอง งานวางท่อ ค.ส.ล.ระบายน้ำล้างกรองหน่วยบริการวังชัย จ.ขอนแก่น เป็นการทำสัญญาที่ผิดระเบียบร้ายแรงหรือไม่ เพราะมีการวางท่อในเขตกรมทางหลาวงซึ่งถูกสั่งระงับแต่มีการดำเนินการต่อ อีกทั้งยังไม่มีพื้นที่ทิ้งตะกอน ทำให้ต้องปล่อยลงลำน้ำสาธารณะ 3. กรณี กปภ.สุรินทร์ ทำโครงการก่อสร้างโรงผลิตและวางท่อเพื่อขยายการผลิตน้ำ งบประมาณ 400 ล้านบาท แต่กรมชลประทานไม่อนุญาตให้ใช้น้ำในห้วยสาธารณะ ซึ่งเกิดจากการวางแผนจัดทำโครงการไม่มีการสำรวจข้อมูล และ 4. กรณี กปภ.สตึก-พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ก่อ สร้างขยายสำนักงาน แต่การออกแบบกลับไม่มีการสำรวจพื้นที่ ไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ ทำ ให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ.

 

ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย