ป.ป.ช.ตั้งองค์คณะไต่สวน‘ชัจจ์’ร่วมกรมเจ้าท่าปมขุดลอก 7 แม่น้ำใหญ่ 1.2 พันล้าน

19 เมษายน 2560


 

          พบ ป.ป.ช. ทั้ง 9 ราย ตั้งองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริง พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลกอดีต รมต.ยุค ยิ่งลักษณ์ช่วงนั่งเก้าอี้ รมช.คมนาคม ถูกกล่าวหาร่วมกรมเจ้าท่าขุดลอกแม่น้ำใหญ่ 7 สาย 26 สัญญา 1.2 พันล้าน ส่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

 

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีต รัฐมนตรี ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหา สมัยดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง จำนวน 1,215,435,000 บาท ให้กรมเจ้าท่า เพื่อขุดร่องน้ำที่ตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก เป็นเหตุให้น้ำท่วม จำนวน 1 โครงการ รวม 26 รายการ ใน 7 ลำน้ำ คือ ปิง วัง ยม น่าน มูล ชี และป่าสัก โดยผู้ถูกกล่าวหา (พล.ต.ท.ชัจจ์) ร่วมกับกรมเจ้าท่า ดำเนินการจัดจ้างขุดลอกร่องน้ำโดยวิธีพิเศษ จำนวน 26 สัญญา กับผู้ประกอบการจำนวน 14 ราย อันมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน

          สำหรับความคืบหน้าทางคดี เมื่อปีวันที่ 12 ม.ค. 2557 มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนครั้งแรก หลังจากมีการรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำพยานบุคคลเรื่อยมา

          ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 เจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อเท็จจริงเสนอให้คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 มีการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาออกเลขคดีแดง/มติอื่น ๆ กระทั่งเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559 มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะไต่สวน และเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะไต่สวน ปัจจุบันอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.ท.ชัจจ์ ยังถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 17 เมษายน 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย