มหาดไทย ส่งหนังสือด่วน! ติดตามงบตำบลละ 5 ล้าน 4 จังหวัด –ปค.จ่อฟันอาญาทุจริตเมืองมะขามหวาน

11 พฤษภาคม 2560


 

          มหาดไทย ส่งหนังสือด่วน! ติดตามงบตำบลละ 5 ล้าน ใน 4 จังหวัด สุราษฎร์ธานี อยุธยา ขอนแก่น และเชียงใหม่พร้อม 5 โครงการเร่งเบิกจ่ายงบจังหวัด 23 พ.ค.นี้ ด้าน อธิบดีกรมการปกครองยันได้ข้อมูลทุจริต ตำบลละ 5 ล้าน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อกลางเดือนเม.ย.60 ก่อนสั่งย้าย นายอำเภอหนองไผ่พื้นที่เสี่ยงทุจริตเข้ากรุกรมการปกครองแล้ว ย้ำ!พบคนผิดต้องฟัน วินัย-อาญา

 

       วันนี้ (10 พ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า จากกรณี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ใน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ(ภตช.) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ ศอตช.ตรวจสอบโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 3 จุด

       โดยมีข้อมูลว่าจาก 7,225 ตำบล จ.เพชรบูรณ์ ได้งบประมาณวงเงิน 36,275 ล้านบาท เฉพาะ 13 ตำบลใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 62.045 ล้านบาท ในการก่อสร้างรวม 222 โครงการ ขณะเดียวกันการก่อสร้างหลายโครงการอาจมีการทุจริตหรือจัดงบฯซ้ำซ้อน ระหว่างโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทกับงบปกติขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้ตรวจสอบในพื้นที่ของอ.หนองไผ่ แล้ว 34 โครงการ พบข้อพกพร่องจำนวน 30 โครงการซึ่งทำไม่ได้มาตรฐาน

       ล่าสุด ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลให้กรมการปกครองได้รับทราบข้อมูลการส่อทุจริต จาก ปปช. สตง. และ ปปท.มาตั้งแต่กลางเดือนเม.ย. 2560 และได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับได้มีคำสั่งย้ายนายจรัส ศรีมูล นายอำเภอหนองไผ่ มาช่วยราชการที่กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

       มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค. กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0211.8/ว 333 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ถึงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดทั่วประทศและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อเร่งทำข้อมูลในการประชุมชี้แจงในวันที่ 23 พ.ค.นี้

       โดยให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน 5 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้น มีการติดตามโครงการตามมาตรการส่งเริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่ที่ยังขาดข้อมูล ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และเชียงใหม่ หลังจากเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมาได้พิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุโขทัย

       ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า มีอย่างน้อย 6 โครงการ ใน 3 จังหวัด ที่อาจดำเนินการไม่โปร่งใส นอกจากนี้เมื่อปี 2558 ยังมีการร้องเรียนถึงโครงการหนึ่งใน จ.นครปฐม ที่อ้างว่า จะสอนทำอาหาร แต่กลับนำงบจำนวนกว่า 3 แสนบาท ไปทำกับข้าวแล้วแจกจ่ายกัน จบภายใน 10 วันด้วย

 

       สำหรับ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1.มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2.การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) ทั้ง 3 มาตรการนี้ได้ใช้เงินงบประมาณจำนวน 38,775.38 ล้านบาท.

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤษภาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย