แป๊ะเจี๊ยะ : เงินกินเปล่า จับได้-มีหลักฐานปลดทันที!!

21 มิถุนายน 2560


 

          "การรับนักเรียนม.1 เฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 282 โรง ทั่วประเทศ จะต้องรับนักเรียนเพียงรอบเดียวเท่านั้น และการรับนักเรียนปีนี้จะต้องไม่ให้มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อแลกที่นั่งในชั้นเรียนอย่างเด็ดขาด และถ้าผู้ปกครองพบข้อมูลว่ามีโรงเรียนใดเรียกรับเงินแลกกับที่นั่งก็ขอให้แจ้งมาที่ สพฐ.ได้ทันที และถ้าตรวจสอบพบว่ามีการเรียกรับเงินจริงก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัย" การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประกาศชัดรับนักเรียนต้องปลอดแป๊ะเจี๊ยะ

 

          การุณย้ำด้วยว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องวางแผนรับนักเรียนให้โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สำคัญคือ เด็กต้องมีที่เรียนทุกคน ต้องทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความสุขในการเข้าเรียน นอกจากนี้ขอให้โรงเรียนดังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรู้จักกับโรงเรียนคู่พัฒนาของแต่ละแห่ง เพื่อจะได้เกิดความมั่นใจในคุณภาพว่าไม่แตกต่างจากโรงเรียนดัง ซึ่งตรงนี้จะลดความหนาแน่นในการสมัครเรียนของโรงเรียนดังเช่นที่ผ่านมา

          ว่ากันว่า วิธีการรับนักเรียน ม.1 จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกในสัดส่วน 60:40 หรือจับสลากร่วมด้วย ขณะที่เด็กบางกลุ่มยังสามารถเข้าเรียนต่อได้อีก 2 วิธีการ คือ การรับนักเรียนความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ อาทิ นักเรียนสอบได้คะแนน เท่ากันในลำดับสุดท้าย, มีข้อตกลงในการจัดตั้ง

          ก่อนหน้านี้ที่เสียงร่ำลือว่า "การเข้าโรงเรียนดัง" มีการจ่ายเงินให้เปล่าแลกที่นั่งเข้าเรียนมาโดยตลอด แต่เพิ่งจะมีปีนี้เป็นแรกที่มี "คลิปรับนร.โรงเรียนดัง" ว่อนโลกโซเชียล แม้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย "วิโรฒ สำรวล" จะออกมาปฏิเสธแล้วว่า ไม่ได้รับเงิน 4 แสนบาทเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง เพราะเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ผู้ปกครองเข้าพบได้ตลอดเวลาและไม่คิดว่าจะมีการถ่ายคลิปไว้ และจากการดูคลิปเชื่อว่ามีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่การบันทึกเสียง น่าจะมีการตัดต่อ

          "ปกติเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนเข้าพบเพื่อหารือการจัดการศึกษาร่วมกันอยู่แล้ว และตามปกติการรับเงินก่อนที่จะมีที่นั่งเรียนไม่สามารถทำได้ เพราะจะเป็นเหมือนการแลกที่นั่ง ซึ่งผิดนโยบายของผู้บริหาร ในคลิปดูแล้วเหมือนมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี มีการบันทึกเสียง ดูเหมือนมีการตัดต่อ ผู้ปกครองที่มาพูดคุยก็มีท่าทางเป็นมิตร พูดคุยกันไปก็ทำงานไป มีเสียงพูดถึงเงิน 2 ล้าน แต่ไม่มีรายละเอียด ทั้งที่มีการคุยว่าโรงเรียนเก่า 60 ปีแล้ว ป้ายชื่อก็เก่า ตัวแทนผู้ปกครองอาสาว่าจะเป็นแกนนำรวบรวมศิษย์เก่าหลายรุ่น" วิโรฒ กล่าว

          สำหรับการเข้าเรียนชั้น ม.1 ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ 1. นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย 2.รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 3.เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กพิการ 4.บุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ 5.บุตรของข้าราชการครู หรือบุคลากรในโรงเรียนแต่ไม่ครอบคลุมถึงหลานและญาติ 6.รับนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนา และ 7.รับนักเรียนของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกปีการศึกษาโรงเรียนจะรับเงื่อนไขกลุ่มนี้ปีละ 60 คน

          ว่ากันว่าความหมายจริงๆ ของแป๊ะเจี๊ยะหรือเงินกินเปล่านั้น ใช้ในกรณีที่ยินยอมที่จะจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการได้มาโดยสิทธิพิเศษ มีมามากกว่า 50 ปี ระบบนี้ยังคงเกิดขึ้นจากช่องว่างของประกาศเงื่อนไขรับนักเรียนได้นั่นเอง

          งานนี้ต้องรอดูว่า อีกฝ่ายที่เป็นคนเผยแพร่คลิปจะมีหลักฐานอะไรเปิดเผยออกมาอีกหรือไม่ ขณะที่ ผอ.ก็ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินและเด็กคน ดังกล่าวก็ได้ที่เรียนมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนแล้ว เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นต้องทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นแก่สังคมต่อไป

          "ว่ากันว่าความหมายจริงๆ ของแป๊ะเจี๊ยะหรือ เงินกินเปล่านั้น ใช้ในกรณีที่ยินยอมที่จะจ่ายเพื่อ แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการได้มาโดย สิทธิพิเศษ มีมามากกว่า 50 ปี ระบบนี้ยังคงเกิดขึ้นจากช่องว่างของประกาศเงื่อนไขรับนักเรียนได้นั่นเอง"

 

 

 

ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย