ยันประมูลโปร่งใสทอท.ให้'เอ็มพีเม็ก'เข้าบริหารจัดการในอาคารจอดรถ

26 มิถุนายน 2560


 

          นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงประมูลโครงการก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคารจอดรถในท่าอากาศยานดอนเมือง ว่า การประมูลครั้งนี้บริษัทที่เสนอ ราคาค่าตอบแทนสูงสุดให้ ทอท. คือ บริษัท เอ็มพีเม็ก จำกัด เสนอค่าตอบแทน 2,233,669 บาทต่อเดือน จึงชนะการประมูลในครั้งนี้

          ก่อนหน้านี้มีผู้เรียกร้องให้ ทอท.ตรวจสอบกรณีบริษัทรายหนึ่งเคยถูกยกเลิกสัมปทานที่จอดรถบาลีฮายใน จ.ชลบุรี

 

          นายนิตินัยชี้แจงว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาระบุว่า ต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระกับ ทอท.หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือกฎหมายกับ ทอท. แต่จากการตรวจสอบของ ทอท. ณ วันยื่นซองเสนอราคา บริษัทที่มายื่นซองทั้ง 5 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม TOR นอกจากนี้ ทอท.ได้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว ไม่ปรากฏว่า บริษัท เอ็มพีเม็ก จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการนี้ มีชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐ แต่อย่างใด

          สำหรับการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ครั้งนี้ ทอท.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ด้านเทคนิคประกอบเกณฑ์ด้านค่าตอบแทน โดยจะพิจารณาให้สิทธิในการประกอบกิจการแก่ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีผลของคะแนนรวมสูงที่สุด ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้ประกาศผลคะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พบว่า มีผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมเท่ากัน 2 ราย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้เชิญผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย ให้อยู่ในห้องประชุมและเสนอค่าตอบแทนใหม่อีกครั้ง และบริษัทเอ็มพีเม็ก จำกัด เสนอค่าตอบแทนสูงสุด

 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย