ฟันโกงสร้างฝาย หน.อุทยานภูเรือ

26 มิถุนายน 2560


 

          อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงดาบฟันเจ้าหน้าที่ทุจริตในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. หลังได้รับการเปิดเผยจาก นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ากรมอุทยานฯได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ให้ตรวจสอบการทุจริตการก่อสร้างตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย ในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จ.เลย แบบต่อเนื่องยั่งยืน หรือที่เรียกกันว่าโครงการฝายมีชีวิต

 

          โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ประกอบด้วย กิจกรรมการก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 1,300 แห่ง ฝายแบบกึ่งถาวร จำนวน 20 แห่งจัดทำแนวกันไฟระยะทาง 110 กิโลเมตร และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย ปีละ 10 ล้านบาท ตนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีนายณัฐพล รัตนพันธุ์ ผอ.ส่วนกิจการทางทะเลสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานฯ เป็นประธานไปตรวจสอบในเชิงลึกพบว่า มีมูลการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ท. จริงอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า

          ผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิด 2 ประเด็น คือ ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างฝายจากกรมอุทยานฯ และรายงานอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการก่อสร้างโครงการฝายมีชีวิต เริ่มในปี 2557-2559 งบประมาณ ปีละกว่า 10ล้านบาท จากจังหวัดเลยตั้งเบิก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด(ทสจ.)เลย โดยปี 2557 มีการขออนุญาตสร้างฝายและได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานฯแต่ในปี 2558 และปี 2559 ไม่มีการขออนุญาตสร้างฝายจากกรมอุทยานฯแต่กลับมีการเบิกงบประมาณเพื่อก่อสร้างฝายปีละกว่า 10 ล้านบาท แล้วแจ้งกรมอุทยานฯว่า ได้มีการยกเลิกโครงการฝายมีชีวิตหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการเท่ากับเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 2 ปีซ้อน เพราะฉะนั้นงบประมาณที่เบิกไปแล้ว ปีละกว่า 10 ล้านบาท หายไปไหน ที่สำคัญในพื้นที่อุทยานฯภูเรือ ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องจากพื้นที่ครึ่งหนึ่งของอุทยานฯ ด้านฝั่งตะวันออก เป็นหน้าผาสูงชัน นอกจากนี้ แม้จะตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างฝายจริง แต่ก็มีข้อสังเกตคือ มีการทำซ้ำในที่เดิมที่มีการก่อสร้างอยู่แล้วหรือทำซ้ำซ้อน ดังนั้น ให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือฐาน ทำให้อุทยานฯเสียหาย ส่วนการทุจริตหรืออาจมีความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณมอบให้ ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไป

          นายธัญญากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ย้าย นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ไปประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) และย้าย นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง มาเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดเจ้าไหม สาเหตุที่ต้องย้าย นายมาโนช เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ทั้งไม่ใส่ใจการจัดเก็บเงินค่าบริการอุทยานฯการไม่ซ่อมเรือที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น รวมทั้งมีการร้องเรียนจาก ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง กรณีโครงการวิจัยเกี่ยวกับพะยูนด้วย

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย