สตง.ขีดเส้น 1 เดือน เทศบาล-อบต.พิจิตร 24 แห่ง ไม่คืนเงินดูงานยุโรป ส่งชื่อศอตช.ฟัน

20 กรกฎาคม 2560


 

สตง. ยันเทศบาล-อบต. จังหวัดพิจิตร 24 แห่ง เบิกจ่ายเงินหลวงเดินทางไปศึกษาดูงานยุโรป ช่วงปี 56 ไม่ถูกระเบียบ จี้นำเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว ระบุชัดให้เวลาอีก 1 เดือน หากยังไม่ดำเนินการอะไรอีก จะส่งชื่อผู้เกี่ยวข้องเสนอเรื่องให้ศอตช. พิจารณากำหนดมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาด

          จากกรณีสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.2560 ที่ผ่านมา นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ทำหนังสือแจ้งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอบึงนาราง อำเภอวังทรายพูน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอตะพานหิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ จังหวัดพิจิตร ได้แจ้งว่าสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตร "การบริหารจัดการด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น และการบริหารจัดการด้านผังเมือง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ประเทศเยอรมันนี เช็ก สโลวัค ฮังการี และออสเตรีย ในช่วงวันที่ 19-27 ก.พ.2556 และพิจารณาเห็นว่า มีเจตนาที่จะไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 22 แห่ง ได้ชี้แจงการดำเนินการไปยังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 แล้ว

 

          เบื้องต้น จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจาก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 สตง. ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 24 แห่ง เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปศึกษาดูงานในต่างประเทศดังกล่าว ถือว่าไม่ชอบด้วยระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย และให้ดำเนินการนำเงินส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นโดยเร็ว จังหวัดพิจิตร จึงเห็นสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด วินิจฉัยภายใน15วัน นับจากวันที่ได้รับคำยืนยันจากสตง.

          ล่าสุด แหล่งข่าวระดับสูงจาก สตง. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ว่า นับตั้งแต่ สตง.ส่งรายงานผลการตรวจสอบการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศโครงการนี้ พร้อมข้อเสนอแนะให้ทางจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นทางการในช่วงเดือนพ.ย.2559 ที่ผ่านมา สตง.ได้ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบโครงการนี้มาตลอด

          โดยในช่วงต้นเดือนมิ.ย.2560 ที่ผ่านมา สตง. ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าฯพิจิตร เพื่อยืนยันข้อท้วงทักผลการตรวจสอบโครงการนี้ให้รับทราบเป็นทางการอีกครั้ง ว่า การที่เทศบาลและอบต.ทั้ง 24 แห่ง เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปศึกษาดูงานในต่างประเทศดังกล่าว เป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบและหนั่งสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย และขอให้จังหวัดพิจิตรสั่งการให้ อปท.ทั้ง 24 แห่ง นำเงินส่งคืนคลังอปท.ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นโดยเร็ว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลความคืบหน้ากรณีสอบสวน นายอัศม์เดช บูรนนท์ธวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ถูกกล่าวหาละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ กรณีเซ็นอนุมัติให้ภรรยาซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ เดินทางไปศึกษาดูงานด้วยทั้งที่ไม่มีอำนาจอนุมัติ

          แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า ในการส่งหนังสือถึงจังหวัดพิจิตรเพื่อยืนยันข้อทักท้วงดังกล่าว อยู่ในช่วงต้นเดือนมิ.ย.2560  โดย สตง. กำหนดระยะเวลาให้พิจารณาดำเนินการและแจ้งผลกลับมาให้รับทราบภายใน 30 วัน จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิ.ย.2560 จังหวัดพิจิตร ได้ทำหนังสือแจ้งตอบกลับสตง.ใน 2 ประเด็นหลัก คือ ยืนยันว่าได้แจ้งให้อปท.ทั้ง 24 แห่ง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง.แล้ว ส่วนการสอบสวน นายอัศม์เดช บูรนนท์ธวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังมิได้รายงานผลการพิจารณากรณีดังกล่าว ให้จังหวัดทราบแต่อย่างใด หากจังหวัดได้รับผลการพิจารณาแล้วจะนำเรียนแจ้งให้ สตง.รับทราบอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระยะเวลาผ่านมาจะถึงปลายเดือนก.ค.2560 แล้ว สตง. ยังไม่ได้รับการแจ้งประสานงานความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใด

          "เบื้องต้น ทางผู้บริหาร สตง. มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม อปท.ทั้ง 24 แห่ง ที่เบิกจ่ายเงินหลวงไปใช้ดำเนินการโดยไม่ถูกเบียบจะต้องนำเงินส่งคืนคลังให้ครบถ้วนโดยเร็ว ดังนั้น สตง. จะให้เวลาจังหวัดพิจิตร และอปท.24 แห่ง อีกประมาณ 1 เดือนนับจากนี้ หากยังไม่มีความคืบหน้าอะไรอีก สตง. จะเสนอเรื่องนี้ พร้อมรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ให้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พิจารณากำหนดมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดต่อไป"  แหล่งข่าวระบุ

          ขณะที่ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สตง.ประสานติดตาม อปท.ทั้ง 24 แห่ง ที่เบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานต่าวประเทศที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ ให้นำเงินส่งคืนคลังโดยเร็วที่สุดแล้ว หากยังไม่มีความคืบหน้าจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ศอตช.พิจารณากำหนดมาตรการดำเนินการต่อไป

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย