ซื้อรถตัดหญ้าแพงเกิน-รัฐเสียหาย4.1ล.! เบื้องหลังปลัดเทศบาลฯหลักหก ปทุมฯ ม.44 ล็อต9

4 สิงหาคม 2560


 

          เปิดข้อกล่าวหา 'ปลัดเทศบาลฯหลักหก' ไฟเขียวตั้งงบจัดซื้อรถตัดหญ้าแพงเกินควรไม่ตรวจสอบ  ชนวนเหตุโดน ม.44 ล็อต 9 สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว  เผยผลสอบพบใช้ข้อมูลราคาผู้ประกอบการไม่เคยขายรถตั้งวงเงินงบประมาณพุ่ง 7 ล้าน ก่อนจัดซื้อ 6.9 ล้าน ทั้งที่ราคาจริงแค่ 2.8 ล้าน ทำรัฐเสียหาย 4.1 ล.

          จากกรณี นายทวีวิทย์ พันธชาติ ปลัดเทศบาลตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปรากฎชื่อเป็น 1 ใน เจ้าหน้าที่รัฐ 70 ราย ที่ ถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 เป็นผลทำให้ถูกระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ

 

          เคยถูกสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ข้อกล่าวหาในคดีสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ นายทวีวิทย์ คือ การจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางล้อยาง มีการตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าที่ควรจะเป็น และมีการกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ เป็นผลให้มีการจัดซื้อในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย (อ่านประกอบ : โดนสอบพร้อมนาย-ปลอมหลักฐานแจกผ้าห่ม! ล้วงข้อกล่าวหา13ปลัดอบจ.อบต.เทศบาล ม.44 ล็อต 9, มาแล้ว! ชื่อ 70 จนท.รัฐพันทุจริตล็อต 9บิ๊กตู่งัด ม.44 ลงดาบ)

          ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางล้อยาง ของเทศบาลตําบลหลักหก พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางล้อยางดังกล่าว ระบุชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อในช่วงปี 2558 วงเงิน 7,000,000 บาท

          ขณะที่แหล่งข่าวจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ว่า ปัญหาสำคัญที่ถูกตรวจสอบในกรณีนี้ คือ มีการนำข้อมูลราคาของผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีการซื้อขายรถตัดหญ้าไหล่ทางล้อยางมากก่อน มาตั้งเป็นวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ  ส่วนราคารถที่เทศบาลจัดซื้อจากเอกชน โดยวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ 6,944,000 บาท แต่จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)พบว่า ราคาซื้อขายรถจริง อยู่ที่ 2,802,169.50 บาท เท่านั้น จึงถือเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นจริง ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน 4,141,830 บาท

          "พฤติการณ์ของ นายทวีวิทย์ พันธชาติ ปลัดเทศบาลตําบลหลักหก ในคดีนี้ คือ การไม่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องของราคาสินค้าที่นำมาใช้ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อสินค้าที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ นายทวีวิทย์ มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น รวมถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงที่มาของราคาหรือวงเงินงบประมาณว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จึงมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" แหล่งข่าวจากศอตช.ระบุ

          แหล่งข่าวจากศอตช. ยังระบุด้วยว่า ปัจจุบันกรณีนี้  สตง.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับไปสอบสวนต่อแล้ว ซึ่งนายทวีวิทย์ สามารถใช้สิทธิ์ชี้แจงข้อกล่าวหาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป  นอกเหนือจากการที่หัวหน้าส่วนราชการของ  นายทวีวิทย์ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง หลังจากได้รับแจ้งเรื่องจาก ศอตช.แล้ว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 3 สิงหาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย