ยื่น ป.ป.ช. สอบปมสร้างอาคาร รร.โยธินฯ คาใจเงินค่าเทอม ส่ง สตง.เช็กบัญชีรับ-จ่าย

21 สิงหาคม 2560


 

กลุ่มผู้ปกครอง นร.โยธินฯ ยื่น ป.ป.ช. สอบปมสร้างอาคารเรียน 12 ชั้น ได้ใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่ ผวาเด็กไม่ปลอดภัย หลังชงเพิ่ม สตง. สอบบัญชีรายรับ-จ่ายค่าเทอมของ ร.ร.

          ความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.โยธินบูรณะ ยื่นหนังสือร้องเรียนสำนักข่าวอิศราต่อข้อสงสัยในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องการรับเงินค่าเทอมของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยให้โอนเข้าบัญชีของสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.โยธินบูรณะ ทั้งที่ สมาคมฯ ถูกคำสั่งศาลฯ ให้หยุดการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 และเรื่องอาคารเรียนไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงอันตราย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ทราบเรื่อง และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับไปพิจารณาตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 ตามข่าวก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ :  โวย 2 เดือนไม่คืบหน้า! หลัง รมว.ศธ.สั่งสอบ ปม ร.ร.โยธินฯเรียกรับเงินผู้ปกครอง)

 

          ล่าสุด ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.โยธินบูรณะ รายหนึ่งให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา ว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ปกครองฯ ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโรงเรียนฯ ว่าถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีข้อมูลว่าการก่อสร้างอาคารอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอนุญาก่อสร้างหรือไม่  เพราะส่งผลต่อความปลอดภัยของบุตรหลานที่เรียนในอาคารเรียนดังกล่าว รวมถึง ขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและรายรับรายจ่ายของโรงเรียน

          "การออกแบบอาคารนั้นจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แต่เท่าที่กลุ่มผู้ปกครองฯ ทราบก็คือ อาคารนี้อาจไม่มีการขอใบอนุญาต" ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.โยธินบูรณะ

          โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้แล้ว ระบุเลขรับที่ 25302

          ขณะเดียวกันตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองฯ กล่าวด้วยว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ปกครองนักเรียนฯ ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติ (International Program) รายหนึ่งได้เข้ายื่นร้องเรียนต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน เพิ่มเติม โดยขอให้  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ สตง. ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว ระบุเลขรับที่ 1166

          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.โยธินบูรณะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าฯ สตง.) เเล้วครั้งหนึ่ง ระบุข้อสงสัยในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนฯ ในเรื่องการจัดการทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การสอบ Pre-Test โดยใช้ชื่อเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการดำเนินการของเครือข่ายผู้ปกครอง แต่เงินที่ได้รับให้โอนเข้าบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้อง ,การรับเงินค่าเทอมของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยให้โอนเข้าบัญชีของสมาคมผู้ปกครองและครู ทั้งที่ สมาคมฯ มีคำสั่งศาลฯ ให้ยุติการดำเนินการ ,การจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ,คุณภาพการเรียนการสอน ,การขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารฯ ไม่ให้ความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนฯ กว่า 3,600 คน เป็นต้น

          สำนักข่าวอิศรารายงานแล้วว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนฯ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีอาคารเรียน ร.ร.โยธินบูรณะ ไม่มีความปลอดภัยและเสี่ยงอันตราย ซึ่งวันเดียวกันนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ได้รับเรื่องไว้แล้ว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 20 สิงหาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย