ยืนมติไล่ออก4ขรก.ทุจริตอุโมงค์ไฟชงให้ผู้ว่าฯกทม.เซ็น23พ.ย.

23 พฤศจิกายน 2560


 

          เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายสุวรรณ ชนะสงคราม ประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ก.วินัย) เป็นประธานการประชุม อ.ก.ก.วินัย โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกทม. น.ส.ธนพร แดงจิ๋ว ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

          รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหนังสือ ปช.002/1107 ถึงผู้ว่าฯ เรื่องขอให้พิจารณาโทษทางวินัย ชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ กทม. จำนวน 4 ราย กรณี โครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39.5 ล้านบาท ได้แก่ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ อดีตรองปลัด กทม. ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) ในขณะนั้น นายธวัชชัย จันทร์งาม รองผอ.สวท. ผอ.การกองการท่องเที่ยวใน ขณะนั้น นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ตำแหน่งในขณะนั้น ซึ่งผลการพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ไล่ออกจากข้าราชการ กทม.ทั้ง 4 ราย แม้ว่า น.ส.ปราณี จะเกษียณอายุราชการไปแล้วมีผลย้อนหลังได้ โดยจะนำผลการประชุม อ.ก.ก.วินัย ส่งให้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) พิจารณา เพื่อทำหนังสือให้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงนาม คาดว่าภายในวันที่ 23 พ.ย.นี้

          รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น โดยคำสั่งอันถึงที่สุด ต้องถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 นอกจากนี้จะไม่ได้รับบำนาญและสวัสดิการต่าง ๆ ด้วย

 

 

ที่มา - ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย