รองเลขาฯ ป.ป.ช.ลั่นโดนแกล้งหลังถูกฟันปกปิดบัญชีฯ 227 ล.-ชี้ช่อง ส.ส.ยื่นถอดถอน กก.

16 สิงหาคม 2562


 

‘ประหยัด พวงจำปา’ รองเลขาฯ ป.ป.ช. แถลงด่วนโต้ทันควัน! หลังถูกชี้มูลผิดปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้าน ลั่นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ ‘ภรรยา’ ปัดเอี่ยวคดีปาล์มอินโดฯ ลั่นถูกกลั่นแกล้ง เหตุเป็นแคนดิเดตชิงเลขาฯคู่ ‘วรวิทย์’ ฟ้องศาลคดีทุจริตภาค 1 แล้ว เขี่ยบอลให้ ส.ส. ยื่นถอดถอน กก.ป.ป.ช.

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 15 ส.ค. 2562 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน วงเงินกว่า 227 ล้านบาท ตอนหนึ่งว่า ข้อเท็จจริงกรณีเกิดขึ้นในช่วงยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกเมื่อปี 2560 โดยมีความเข้าใจเรื่องบัญชีทรัพย์สินคลาดเคลื่อนของภรรยา ที่นึกว่าบัญชีเงินฝากปิดไปแล้ว แต่ยังมีการเปิดใช้งานอยู่ พอทราบทีหลังตนบริสุทธิ์ใจ จึงได้ยื่นทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นเงินฝาก 3 บัญชี รวมถึงเรื่องเช่าซื้อห้องชุดที่อังกฤษ ที่ภรรยาทำธุรกิจร่วมกับบุคคลอื่น และถือครองกรรมสิทธิ์แทน โดยไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งเหล่านี้ชี้แจงไปแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจ

นายประหยัด กล่าวว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้ง และดำเนินการไม่ชอบหลายประการ ไม่ให้ความเป็นธรรม และไม่เคยให้โอกาสเข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งที่ร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้ง โดยการไต่สวนไม่ชอบตามกฎหมาย และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 114 ที่ต้องพิสูจน์เจตนาและการดำเนินการกับข้าราชการ ป.ป.ช.

Read more: รองเลขาฯ ป.ป.ช.ลั่นโดนแกล้งหลังถูกฟันปกปิดบัญชีฯ 227 ล.-ชี้ช่อง ส.ส.ยื่นถอดถอน กก.

มติทางการ ป.ป.ช.เอกฉันท์ฟันรองเลขาฯ ซุกทรัพย์สิน 227 ล้าน คอนโดหรูอังกฤษ 4.5 ล้านปอนด์

16 สิงหาคม 2562


 

อย่างเป็นทางการ! ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูล ‘ประหยัด พวงจำปา’ รองเลขาฯ ป.ป.ช. ปกปิดทรัพย์สินกว่า 227 ล้าน ปปง.พบธุรกรรมการเงินมีเหตุอันควรสงสัย ‘ธนิภา พวงจำปา’ ทั้งบัญชีเงินฝากใน-นอกประเทศ ถือครองคอนโดหรูอังกฤษ 4.5 ล้านปอนด์ เงินลงทุน บ.ปาล์ม บิซฯ 2 ล้าน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงถึงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศ จำนวน 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

สำหรับทรัพย์สินที่ปกปิด แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ 1.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ประเภทกระแสรายวัน ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี จำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นจำนวนมากทั้งก่อนและหลังจากที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยในช่วงปี 2559ก่อนยื่นบัญชีฯ มีรายการฝากเงินจำนวน 89 ครั้ง จำนวนเงินรวม 103,393,332.68 บาท และปี 2560 หลังจากยื่นบัญชีฯ แล้ว มีรายการฝากเงินจำนวน 88 ครั้ง จำนวนเงินรวม 143,582,940.73 บาท รวมเป็นเงิน246,976,273.41 บาท 2.เงินลงทุนในบริษัท ปาล์ม บิซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น ราคาจดทะเบียนมูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 2,000,000 บาท

Read more: มติทางการ ป.ป.ช.เอกฉันท์ฟันรองเลขาฯ ซุกทรัพย์สิน 227 ล้าน คอนโดหรูอังกฤษ 4.5 ล้านปอนด์

134 รายการ 21.2 ล้าน ปปง.อายัดทรัพย์‘ภูดิศ’กับพวก หลังศาลจำคุก 6,637 ปี 6 เดือน

1 เมษายน 2562


 

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีแชร์ลูกโซ่ 5.3 พันล. หลอกลงทุนในตลาดต่างประเทศ กลุ่ม ‘ภูดิศ กิตติธราดิลก’ 134 รายการ 21.2 ล. รถยนต์ บัญชีเงินฝาก ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ในจ.บุรีรัมย์ พิษณุโลก กรุงเทพฯ ก่อนหน้าถูกศาลจำคุก 6,637 ปี 6 เดือน เหลือสูงสุด 20 ปี

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.52/2562 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันทั้งสองบริษัท จำนวน 134 รายการมูลค่า 21,230,075.05 บาท เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและการกระทําความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

Read more: 134 รายการ 21.2 ล้าน ปปง.อายัดทรัพย์‘ภูดิศ’กับพวก หลังศาลจำคุก 6,637 ปี 6 เดือน

รับสารภาพ คุก 1 เดือน รอลงโทษ 1 ปี นางชญาดา ภรรยา นายพลภูมิ ส.ส.เพื่อไทย บัญชีทรัพย์สินเท็จ

16 สิงหาคม 2562


 

ศาลฎีกาฯ พิพากษา จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท 'ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ' อดีต ส.ก. เขตคันนายาว  เมีย 'พลภูมิ'ส.ส.เพื่อไทย คดียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ซุกเงินฝาก เบิกเกินบัญชี 2 กระทง  -เจ้าตัวรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท  รอลงโทษจำคุกรอ  1 ปี

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีนัดหมายพิจารณาคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช) มีมติชี้มูล นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคันนายาว คดีความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามคดีหมายเลขดำที่ อม.23/2562 ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ช่วงเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 ไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี จำนวน 7,908.40 บาท และ 167,200 บาท รายการเงินเบิกเกินบัญชี 1 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2557 ไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี จำนวน 5,324,.34 บาท 10,000 บาท และ 15,696.74 บาท และรายการเงินเบิกเกินบัญชี 2 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 บาท และ 17,986.94 บาท

Read more: รับสารภาพ คุก 1 เดือน รอลงโทษ 1 ปี นางชญาดา ภรรยา นายพลภูมิ ส.ส.เพื่อไทย บัญชีทรัพย์สินเท็จ

ให้ออก'2ตม.'เอี่ยวแก๊งปลอมวีซ่า

25 มกราคม 2562


 

จากกรณีตำรวจ สตม. สนธิกำลังตำรวจ ศปอส.ตร. จับกุมแก๊งต่างชาติใช้หนังสือเดินทางที่ประทับตรา(วีซ่า)โดยผิดกฎหมาย เพื่อลักลอบอยู่ในประเทศไทย ได้ผู้ต้องหา 5 ราย ประกอบด้วย นายโอลาวาเล ลาอิมี่ สัญชาติไนจีเรีย นายโจนาส ซิลวา สัญชาติกีนีบีสเซา นายริเชส อองบอนน่า โอนู สัญชาติไนจีเรีย นายชาโพ ซูมา สัญชาติแอฟริกาใต้ และ นายโอควาทาร่า เบน อิบราฮิบ สัญชาติไอวอรีโคสต์ โดยสงสัยว่าน่าจะมีตำรวจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม. สนธิกำลังจับกุม ด.ต.เทพฤทธิ์ ยอแสง ผบ.หมู่ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ด.ต.วิทยากร สาราจันทร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ และ นายวิคเตอร์ อาเดโอร่า อเดโฟราริน บาทหลวงสัญชาติไนจีเรีย หลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

Read more: ให้ออก'2ตม.'เอี่ยวแก๊งปลอมวีซ่า

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย