หอค้าไทยเผยผลสำรวจคอร์รัปชัน ปี'60 เอกชนใต้โต๊ะเท่ารัฐบาลปู-เสียหาย 2 แสนล้าน

16 กุมภาพันธ์ 2561


 

หอการค้าไทยเผยปัญหาคอร์รัปชันยังรุนแรง ปีที่แล้วสูงถึง 37% ส่วนปีนี้คาดว่าจะทะลุ 48% ส่วนใหญ่เป็นการให้สินบน ด้าน 'ธนวรรธน์ พลวิชัย' เผยผลสำรวจล่าสุดโครงการใหญ่ของรัฐบาลมีใต้โต๊ะ 5-15% เท่าสมัยรัฐบาล 'ยิ่งลักษณ์' คิดเป็นตัวเงิน 1-2 แสนล้านบาท

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย สำรวจเมื่อเดือนธ.ค. 2560 ในกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และข้าราชการ ภาครัฐ จำนวน 2,400 ตัวอย่าง พบว่าความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน สูงขึ้น 37% และเมื่อคาดการณ์ความรุนแรงการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2561 สูงขึ้น 48%

สาเหตุสำคัญในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อการทุจริตถึง 18.8% รองลงมาเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก 15.6% และความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ 14.7%

 

"รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยที่เกิดขึ้นบ่อยพบสุดคือการให้สินบน ของกำนัลหรือรางวัลต่าง ๆ 19.6% การใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่พรรคพวก 16.2% และการทุจริตเชิงนโยบาย โดยดำรงตำแหน่งทางการเมือง 13.8% และส่วนใหญ่เห็นว่า ถึงแม้รัฐบาลจะมีผลงานแต่ถ้าทุจริตเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่รับไม่ได้" นางเสาวณีย์กล่าว

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเดือนธ.ค. 2560 เทียบกับเดือนมิ.ย. 2560 พบว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยแย่ลง จากคะแนน 53 เหลือ 52 คะแนน เช่นเดียวกับดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบัน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในอนาคตที่ปรับตัวลดลง เช่นกัน

จากผลสำรวจพบว่าในเดือนธันวาคม 2560 จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล พบว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ หรือการจ่ายใต้โต๊ะของเอกชน แก่หน่วยงานรัฐ และนักการเมืองเพื่อให้ได้งานมีทิศทางเพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ของมูลค่างบประมาณลงทุน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยการจ่ายเงินใต้โต๊ะเท่ากับก่อนหน้าการทำรัฐประหาร ในปี 2557 เรียกเงินสินบนเฉลี่ย 5-15% ทำให้เกิดความเสียหาย 1-2 แสนล้านบาท

 

ที่มา : - ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย