คปภ.หนุน บลจ.จี้ 'ซีพีออลล์' 'ตลาด-ก.ล.ต.'เพิ่มเกณฑ์ซีจี

 คปภ.หนุนบลจ.จี้'ซีพีออลล์''ตลาด-ก.ล.ต.'เพิ่มเกณฑ์ซีจี

        "คปภ.-นักลงทุนสถาบัน" หนุนท่าทีประชุมสมาคม บลจ. 18 ก.พ.นี้  ถกคำตอบเรื่อง ธรรมาภิบาล วัดใจก่อนทิ้งหุ้นซีพี ออลล์ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต เล็งทบทวนแผนลงทุนหุ้นกู้ในอนาคต ตลาด-ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างหารือปรับเพิ่มแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาล จาก 5 หมวด เป็น 8 หมวด คาดบังคับใช้อีก 2 ปี สมาคมนักวิเคราะห์ลดความถี่จัดทำบทวิเคราะห์ หุ้นซีจีบกพร่อง

 

          จากกรณี ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ สมาคมหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)เตรียมหารือร่วมกับนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่  (ประกันสังคม กบข. สมาชิกบลจ.และกลุ่มประกัน)  เพื่อหาข้อสรุปกรณี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL  ประกาศให้โอกาสผู้บริหารทั้ง 3 ที่ กระทำผิดกรณีอินไซด์เทรดดิ้ง หุ้นแม็คโคร ซึ่งถือเป็นปัญหาเรื่องระบบธรรมาภิบาล (CG)      นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนา และวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.สนับสนุนแนวคิดของสมาคม บลจ. ที่จะทำให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ออกมาทำเรื่องหลักธรรมาภิบาลของบริษัท (CG)  ให้ชัดเจน เพื่อกดดันให้บริษัทที่อาจมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ต้องปรับปรุง  ขณะนี้ภาพรวมการลงทุนของบริษัทประกันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยปกติแต่ละบริษัทประกันจะมีผู้จัดการลงทุนดูแลและประเมินความเสี่ยงการลงทุนอยู่แล้ว  คปภ. ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง  เปิดโอกาสให้เข้าไปลงทุนอย่างเสรี แต่จะจำกัดเพดานการลงทุนหุ้นไว้ที่ 20% ของพอร์ตลงทุน

          "แนวทางของสมาคม บลจ. ถือว่าเป็น แนวโน้มที่ดี ที่คปภ. อยากเห็นเช่นกัน และอยากให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน)ออกมาให้ข้อมูลชัดเจนกับนักลงทุนมากกว่านี้  เพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันอย่างบริษัทประกันมากขึ้น วันนี้คงต้องเจ็บปวดการบ้างเพื่ออนาคตการทำเรื่อง CG เป็นสิ่งที่จำเป็นและปีนี้มีความเสี่ยงลงทุนเพิ่มขึ้นจากความผันผวนของตลาดทุน ดังนั้น ผู้จัดการลงทุนของแต่ละบริษัทต้องทำงานหนักขึ้น"

          นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย กล่าวว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์พิจารณาหุ้น  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หุ้นระยะยาว หุ้นพื้นฐานดี มีผลตอบแทนและเงินปันผลต่อเนื่อง และหุ้นเก็งกำไรที่เป็นหุ้นกลุ่มเซ็ท50  มีสภาพคล่องสูง ผลประกอบการและผู้บริหารที่ดี  ทั้งนี้บริษัทจะมี ผู้จัดการฝ่ายลงทุนพิจารณาคัดกรองหุ้น เน้นลงทุนหุ้นระยะยาวและประเมินตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหลัก  แต่การลงทุนยอมรับว่า ยังถือหุ้นซีพีออลล์ และเมื่อมีปัญหาซีจีพยายามทยอยขายหุ้นออกมา

          นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปัญหาเรื่องการใช้ของมูลภายในมาซื้อหุ้นของซีพีออลล์จะมีเฉพาะส่วนที่บริษัทถือหุ้นกู้เท่านั้น แต่มีจำนวนไม่มาก ส่วนแผนการลงทุนหุ้นกู้อนาคต ต้องรอการพิจารณาผ่านคณะกรรมการการลงทุนบริษัทจะที่ประชุมวันที่ 10 ก.พ.นี้

          นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนให้มีความเข้มงวดและเป็นสากลมากขึ้น โดยจะปรับเพิ่มหมวดธรรมาภิบาลของบริษัทจาก 5 หมวด เป็น 8 หมวด ภายใต้ชื่อ แนวการการรับรู้บรรษัทภิบาล ที่ดีในระดับสากล (IG code) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะบังคับใช้ได้ภายใน 2 ปี ข้างหน้า ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนจำนวน93% ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ผ่านการอบรม ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว

          "เป้าหมายการเป็นตลาดเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติ 17 เป้าหมายที่ประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาระดับโลกช่วงปี 59-73"       นายรัชกฤษณ์พงศ์ เอกรังสรรค์ เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยว่าในส่วนของสมาคมคงไม่มีมติใดๆออกมา โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบล.ที่จะต้องตัดสินใจมากกว่า

 

          แหล่งข่าวสมาคมนักวิเคราะห์ กล่าวว่า การจัดทำบทวิเคราะห์ของบริษัทที่มีปัญหานั้น แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ แตกต่างออกไป บางบริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการทำบทวิเคราะห์เพิ่มขึ้น โดยเขียนบทวิเคราะห์ถึงเรื่องปัญหาธรรมาภิบาลในบริษัทที่อาจส่งผล กระทบต่อการลงทุน โดยยอมรับว่าบางรายมี การปรับลดความถี่การทำบทวิเคราะห์ ให้มีความถี่ลดลง เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อนักลงทุน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย