ฟัน 5 คน ซี 7-8 โกงคนจน ทุจริตกองทุนพัน'กรุงไทย'

29 มีนาคม 2561


 

"พ.ต.ท.เธียรรัตน์" ยันสืบสวนข้อเท็จจริง "ปลัดรองปลัด พม." เอี่ยวงาบเงินคนจน ไม่มีมวยล้ม ชี้ คกก.ส่วนใหญ่คนนอก ไม่มีส่วนได้เสีย ทำงานเต็มที่ ไม่ให้เสียเครดิตตัวเอง ลั่นเร่งให้ทันสิ้น มี.ค. นี้ ขณะ "อนันตพร" จ่อลงดาบ ขรก.ซี 7-8 รวม 5 คน โกงเงินคนจน ลอตแรกสัปดาห์นี้ ด้าน บอร์ด ป.ป.ท. เผย 3 ช่องโหว่ปล่อยทุจริตกองทุนเสมาฯ "ไม่ระบุชื่อผู้รับทุน-ไม่ติดตามผลปฏิเสธไม่มีทุน" ชี้ สุดงง ผู้ต้องหาซี 8 เป็นแค่คนจดบันทึกประชุม จับมือ ศธ.หาตัวผู้มีอำนาจตัวจริง ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คนตั้งแต่อดีตปลัด ศธ.ถึงเจ้าหน้าที่การเงิน ช่วง 10 ปี ให้ถ้อยคำ เผยเบื้องต้นหลักฐานทุจริตชัดเจน ส่อแววพัวพันถึง ธนาคารกรุงไทย ส่วน "รมว.ศธ." รับลูก มติ ครม. เห็นชอบแนวทางป้องทุจริต พบ ขรก.เอี่ยวโกง สอบทันที 7 วัน รู้ผลภายใน 30 วัน หากผิดร้ายแรงไล่ออกทันที

กรณี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัด จนขยายวงกว้างขึ้นจนพบพฤติกรรมความผิดแล้ว 53 จังหวัด รวมทั้งกรณีตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางรจนา สินทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ระดับ 8 (ซี 8) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเงินพัฒนาเด็กด้อยโอกาสของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตกว่า 100 ล้านบาท กระทั่ง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมพิจารณาโทษมีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้ไล่ออกจากราชการ ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั้น

Read more: ฟัน 5 คน ซี 7-8 โกงคนจน ทุจริตกองทุนพัน'กรุงไทย'

ไล่ออก 'รจนา สินที' ปปง.ตามบี้ฟอกเงิน

27 มีนาคม 2561


 

อ.ก.พ.มีมติไล่ "รจนา สินที" ซี 8 ศธ.โกงเงินกองทุนเสมาฯ ออกจากราชการ ชี้ผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีผลทันที "หมอธี" เชื่อไม่ทำคนเดียว กำชับองค์กรหลัก ศธ.ทำเรื่องระบบตรวจสอบบัญชี ให้มีความโปร่งใส ปปง.จ่อฟันฟอกเงินซ้ำ ด้าน ป.ป.ท.สรุปโกงคนไร้ที่พึ่งยอดพุ่งรวม 53 จว. 107 ล้านบาท ขณะที่กรรมการ ป.ป.ช.แฉวิ่งเต้นให้ตัวเองลงไปนั่งเก้าอี้ ผอ.แต่ละจัง หวัดหวังโกยเงินเข้ากระเป๋าแน่ เอาผิดตั้ง แต่ระดับหัว

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วันที่ 26 มีนาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) แถลงข่าว ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัด ศธ. (อ.ก.พ.สป.) เพื่อพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงนางรจนา สินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 สำนักส่ง เสริมกิจการการศึกษา ศธ. กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางรจนาเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่อ ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 (2) มาตรา 83 (1) (4) และ (7) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ.2551 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/234 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2536 จึงมีมติลงโทษไล่นางรจนาออกจากราชการ

Read more: ไล่ออก 'รจนา สินที' ปปง.ตามบี้ฟอกเงิน

เด้ง16หน.ศูนย์ฯเอี่ยวทุจริต พบมูลความผิดกินเงินคนจน แห่มอบทุนเรียนโทให้'น้องแบม'แบงก์กรุงไทยจองตัว

15 มีนาคม 2561


 

กรมพัฒนาสังคมฯเด้ง 16 หัวหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลังพบเกี่ยวข้องทุจริตเงินสงเคราะห์

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมได้จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ ของหน่วยงานในสังกัด 56 แห่ง ผลการตรวจสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ไม่พบการทุจริตมี 4 แห่ง เป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง จ.สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช กลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ 31 แห่ง และกลุ่มที่ตรวจสอบพบมูลความผิด 21 แห่ง

ทั้งนี้ ในส่วนที่ตรวจสอบพบมูลความผิดได้สั่งย้ายหัวหน้าหน่วยงานออกจากพื้นที่มายังส่วนกลางแล้ว 16 แห่ง อาทิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.บึงกาฬ สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา รวมถึงมีหัวหน้าหน่วยงานนิคมสร้างตนเองควนขนุน จ.พัทลุง นิคมฯ เทพา จ.สงขลา นิคมฯ ธารโต จ.ยะลา ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ที่คาดว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ได้ภายในสัปดาห์นี้

Read more: เด้ง16หน.ศูนย์ฯเอี่ยวทุจริต พบมูลความผิดกินเงินคนจน แห่มอบทุนเรียนโทให้'น้องแบม'แบงก์กรุงไทยจองตัว

'รจนา สินที' โกงคนเดียว10ปี? เปิดโปงซี 8 ยักยอก 88 ล้านทุนเสมา

23 มีนาคม 2561


 

แฉ..คดีดังสะเทือนวงการครู "รจนา สินที" โกงคนเดียว10ปี? เปิดโปงซี8ยักยอกเงินเด็ก88ล้านกองทุนเสมาฯ

หลังเปิดโปงทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่เวลา 10 ปี ถูกข้าราชการคนในที่รับผิดชอบมาตั้งแต่เริ่มต้น ยักยอกเงินเด็กเข้าตัวเองถึง 88 ล้านบาท “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต” ถูกพูดถึงตลอดช่วงสัปดาห์ หลังกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขุดพบเกิดการทุจริต โดยข้าราชการหญิงรายหนึ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ซี8) สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ของ สป.ศธ. กระทำการยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ตั้งแต่ปี 2551-2561 ไปจำนวน 88 ล้านบาท โดยเจ้าตัวให้การสารภาพ ต่อ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ว่ากระทำจริง

Read more: 'รจนา สินที' โกงคนเดียว10ปี? เปิดโปงซี 8 ยักยอก 88 ล้านทุนเสมา

พิษเสมาฯลามสอบทุกกองทุน'ศธ.'

15 มีนาคม 2561


 

ปลัดศธ.ประชุม ร่วมป.ป.ง.วันนี้ 15 มี.ค. กระบวนการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาฯ เผย 10 ปี ที่ผ่านมาสุ่มตรวจไม่พบทุจริต แต่ปีนี้ พบข้อผิดปกติจึงสอบย้อนหลังถึงได้เจอข้าราชการที่รับผิดชอบยักยอกโอนเงินใส่บัญชีคนอื่น 22 บัญชี เสนอลงโทษวินัยร้ายแรงไล่ออกแล้ว เตรียมสอบย้อนหลังทุกกองทุนโดยเฉพาะแค่ 3 กองทุนสังกัดสำนักงานปลัด มีงบกว่า 6 พันล้าน

คืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่มีการโอนเงินของกองทุนเสมาฯในโครงการเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2551-2561 เป็นเงิน 88 ล้านบาท ล่าสุดแจ้งความที่ สน.ดุสิต หลังพบมีการโอนเงิน กองทุนเสมาฯเข้าบัญชีบุคคล 22 บัญชีนามสกุลเดียวกัน และดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการระดับ 8 ที่สารภาพเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สป. ที่มีปลัด ศธ. เป็น ประธานพิจารณาลงโทษวินัยร้ายแรง ขณะเดียวกัน นพ.ธีระเกีรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ทุกองค์กรของ ศธ.ไปตรวจสอบกองทุนอย่างละเอียด

Read more: พิษเสมาฯลามสอบทุกกองทุน'ศธ.'

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย