ป.ป.ช.ฟัน 'สมบัติ' อดีต รมช.มหาดไทย รวยผิดปกติ 108.5 ล.- ซุกเงินฝาก เมีย ลูก

21 พฤศจิกายน 2560


 

          ป.ป.ช. มีมติชี้มูล 'สมบัติ อุทัยสาง' อดีต รมช.มหาดไทย ที่ปรึกษา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่ำรวยผิดปกติ 108.5 ล. เงินฝากเมีย บุตร 3 คน ส่งอัยการ ฟ้องศาลฎีกาฯ ตัดสิน  เผยเคยยื่นบัญชีเท็จ 112.5 ล.ปี 2552

          เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 นายวรวิทย์ สุขบุญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลนายสมบัติ อุทัยสาง ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของตนและคู่สมรส ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในตำแหน่งประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี รวม ๓ ตำแหน่ง 9 บัญชี โดยไม่แสดงบัญชีเงินฝากของตนหรือคู่สมรสที่อยู่ในชื่อของบุตร หรือที่คู่สมรส มีชื่อร่วมกับบุตร จำนวน 9 บัญชี เพื่อปกปิดจำนวนทรัพย์สินที่แท้จริงของตน เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย

Read more: ป.ป.ช.ฟัน 'สมบัติ' อดีต รมช.มหาดไทย รวยผิดปกติ 108.5 ล.- ซุกเงินฝาก เมีย ลูก

ปปช.แย้มฟ้องเองคดีบ้านเอื้ออาทร

8 พฤศจิกายน 2560

          นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ได้ตั้งคณะทำงาน ร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสำนวนร่วมกัน หลังจาก ที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายวัฒนา และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดไปแล้ว แต่อัยการสูงสุดเห็นว่ามีข้อกฎหมาย บางประเด็นที่ต้องพิจารณาแก้ไข โดยการพิจารณาของคณะทำงานร่วมใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตามแนวนโยบายและอยู่ในความสนใจจึงต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะนำกลับมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ป.ป.ช.ทราบอีกครั้ง ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม หากที่สุดแล้วอัยการมีมติไม่ส่งฟ้องนายวัฒนาทาง ป.ป.ช. ก็จะพิจารณายื่นเรื่องต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอง

 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“กรมบัญชีกลาง” จัดสัมมนา CoST พร้อมเดินหน้านำร่อง 5 โครงการเข้าร่วม

11 กันยายน 2560


 

          กรมบัญชีกลางจัดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย (CoST)

สร้างกลไกและมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยนำร่อง 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

          นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ในวันนี้ (7 ก.ย. 60) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ว่า การนำระบบ CoST มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้น นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะสร้างกลไกและมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างภาครัฐ และเป็นการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างครั้งสำคัญของประเทศ กรมบัญชีกลางจึงพร้อมที่จะพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ทันสมัย เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความเป็นมาของ CoST ในประเทศไทย หลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST การรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานนำร่องโครงการ CoST อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more: “กรมบัญชีกลาง” จัดสัมมนา CoST พร้อมเดินหน้านำร่อง 5 โครงการเข้าร่วม

อุ้ม'พัชรวาท-บุญเรือง'นั่งกมธ.ถกกฎหมายโกง

8 พฤศจิกายน 2560


 

ประธานสนช.อุ้ม"พัชรวาท-บุญเรือง"นั่งกรรมาธิการแก้กฎหมายป.ป.ช. ชี้ยังแค่ถูกกล่าวหา ด้าน"ครูหยุย"โยนเจ้าตัวตัดสินใจทิ้งเก้าอี้

          นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมการนั่งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ว่า ส่วนตัวได้เห็นข้อท้วงติงผ่านทางสื่อมวลชน กรณีเกี่ยวกับการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ ทั้งที่เป็นบุคคลที่มีผู้กล่าวหาเป็นคดีอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แล้ว แต่ตามขั้นตอนการตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯนั้น เมื่อมีการเสนอชื่อผ่านมายังที่ประชุมสนช.แล้ว ประธานสนช.ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

Read more: อุ้ม'พัชรวาท-บุญเรือง'นั่งกมธ.ถกกฎหมายโกง

ผู้ว่าฯ เชียงรายงัดกฎเหล็กสั่งห้ามจัดซื้อจัดจ้าง 'วิธีพิเศษ'

5 กันยายน 2560


 

          พ่อเมืองเชียงรายสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ห้ามใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการด้วยวิธีพิเศษ หลังพบปัญหาโครงการสร้างตุงใหญ่กลางเมือง หวั่นข้าราชการถูกตรวจสอบ-ขึ้นศาล ยกเว้นกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรงและภัยพิบัติ

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ได้แจ้งต่อหัวหน้าส่วนราชการว่า ให้ทุกหน่วยงานยกเลิกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษ และให้แต่ละหน่วยงานหันมาใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีปกติก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องการเลี่ยงความเสี่ยงข้าราชการเข้าไปพัวพันกับการกระทำผิดขั้นตอนของกฎหมาย หรือการทำผิดกฎหมาย

          ทั้งนี้ หากดำเนินการไปแล้วจนไม่สามารถทำต่อไปได้ จึงค่อยหันมาใช้วิธีการอื่น ๆ ใน 6 วิธี คือ การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ

Read more: ผู้ว่าฯ เชียงรายงัดกฎเหล็กสั่งห้ามจัดซื้อจัดจ้าง 'วิธีพิเศษ'

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย