ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2558

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประกาศผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี 2558 (Corruption Perceptions Index) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 05.00 น. เวลากรุงเบอร์ลิน ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย 11.00 น. 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างค่ะ 

 

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย