ยันไม่พบทุจริตโครงการตำบลละ 5 ล้าน ชี้ตรวจสอบรัดกุม

ยันไม่พบทุจริตโครงการตำบลละ 5 ล้าน ชี้ตรวจสอบรัดกุม

18 มีนาคม 2559


 

รมว.มหาดไทย ยันไม่พบทุจริตโครงการตำบลละ5ล้าน ชี้ตรวจสอบรัดกุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีโครงการที่ทุจริต มีเพียงเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเท่านั้น

 

โดยองค์กรตรวจสอบอย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วซึ่งยังไม่พบความผิดปกติ ส่วนโครงการใดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ได้ย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบและไม่ว่าใครที่กระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี

พร้อมย้ำว่ามีกระบวนการตรวจสอบอย่างรัดกุมตั้งแต่การเสนอโครงการ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน ทั้งนี้หลายจังหวัดได้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทันตามเป้าหมายที่ต้องทำเป็นการก่อหนี้ผูกพันแล้วประมาณร้อยละ 90 ซึ่งทันกรอบภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ส่วนโครงการที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ป่าหรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการหารือผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะดำเนินโครงการได้หรือไม่

 

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 18 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย