ซ้ำรอย‘สารคาม’!ท้องถิ่น 73 แห่งทั่ว ปท.พันปมบรรจุพนักงานฉาว-ป.ป.ช. ลุยสอบ

ซ้ำรอยสารคาม’!ท้องถิ่น 73 แห่งทั่ว ปท.พันปมบรรจุพนักงานฉาว-ป.ป.ช. ลุยสอบ

21 มีนาคม 2559


 พบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 73 แห่งทั่วประเทศ พันปมบรรจุพนักงานสอบฉาว ซ้ำรอย มหาสารคามป.ป.ช. ตั้งอนุฯลุยสอบเข้ม รองนายก อบจ. ก็มี นายก อบต.เพียบ ข้าราชการใน อบต. อื้อ

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณี ก.อบต.มหาสารคาม จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลใน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระหว่างปี 2556-2557 โดยพบว่า มีการเปลี่ยนคะแนนผู้สอบได้ และมีการปลอมลายเซ็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดสอบ มีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายก อบต. ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม รวมถึงอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวข้องรวม 34 ราย

 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนี้ทั้งหมด 8 คณะ และมีชุดปฏิบัติในแต่ละอำเภอ โดยมีคณะอนุกรรมการไต่สวนหลักเพื่อประสานงานและข้อมูล เนื่องจากพบว่า มีหลายพื้นที่ใช้วิธีการในลักษณะเดียวกันกับ จ.มหาสารคามนั้น

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงาน ป.ป.ช. ถึงกรณีนี้ว่า นอกเหนือจาก จ.มหาสารคาม แล้ว ยังมีอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายจังหวัด ที่มีพฤติการณ์ใกล้เคียงกับในพื้นที่ จ.มหาสารคาม โดยพบว่า มีการทำหนังสือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่าง ๆ ถึงสำนักงานท้องถิ่น โดยระบุชื่อและลำดับที่ของผู้สอบขึ้นบัญชีบางราย ให้ถูกแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยเท่าที่ตรวจสอบพบขณะนี้มีประมาณ 73 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีทั้งตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และข้าราชการใน อบต. เป็นต้น ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซต์ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

ที่มา สำนักข่าวสอิศรา วันที่ 19 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย