สอบประเด็นใหม่ราชภักดิ์

สอบประเด็นใหม่ราชภักดิ์

24 มีนาคม 2559


 

ไทยโพสต์  รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครง การก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ว่า ขณะนี้ได้ข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมแล้ว พบว่ามีข้อมูลบางส่วนตรงกัน และมีข้อมูลบางส่วนที่ทั้ง สองหน่วยงานดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.จะต้องไปดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยมีประ เด็นใหม่อยู่ 2-3 ประเด็น แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะอยู่ระหว่างคณะทำงานของ ป.ป.ช.รวบรวม

"ประเด็นหลักที่ ป.ป.ช.จะดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงคือ ข้อร้องเรียนที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ยื่นเรื่องกล่าวหา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระ ทรวงกลาโหม กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการก่อ สร้างดังกล่าวอาจมีการหักหัวคิว 10% จากเซียนพระ อ." เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าว

 

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า พล.ต.สุชาติ พรมใหม่ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และ พ.อ.คชาชาติ บุญดี อดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกองทัพภาคที่ 3 (นายทหารคนสนิทของ พล.อ.อุดมเดช ปัจจุบันถูกถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว) อาจมีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสร้างอุทยานดังกล่าว ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สำนักงาน ป.ป.ช.กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่

ด้าน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมน ตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า วัน ที่ 23 มี.ค.จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับประ เด็นที่มอบหมายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไปสอบเพิ่มเติม ซึ่งตนจะร่วมรับฟังการแถลงพร้อมกับประชาชนด้วย ทั้งนี้ ได้สั่งให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นคนประสานเชิญนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ การแห่งชาติ (นปช.) และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย มาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยแล้ว ซึ่งในการแถลงข่าวจะต้องตอบประเด็นค่าหัวคิว การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณ

"ผมได้แจ้งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้วว่า ถ้ามีอะไรที่ตอบสังคมไม่ได้ก็จะให้สอบใหม่" พล.อ.ไพบูลย์ระบุ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการดำเนินการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันว่า ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยปล่อยปละละเลย สั่งให้ไปดำเนินการตรวจสอบ รัฐบาลไม่ปล่อยให้มีการทุจริตเลย ที่รู้ก็ได้ลงโทษไปแล้ว แต่บางเรื่องที่ยังไม่ลงโทษเพราะยังไม่รู้ ยังไม่มีข้อมูล แต่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไปดำเนินการ ขณะนี้มีหลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ ต้องรอความชัดเจน ไม่ใช่ฟังแต่สังคมโซเชียล แล้วมากล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการ อย่าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาโยงกันไปมา.

 

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย