ฟ้องรองปลัด ก.ยุติธรรม-ผบ.เรือนจำพัทยาปมสั่งยกเลิกจัดซื้ออาหารดิบ 43.8 ล้าน เป็นคดีแรก

ฟ้องรองปลัด ก.ยุติธรรม-ผบ.เรือนจำพัทยาปมสั่งยกเลิกจัดซื้ออาหารดิบ 43.8 ล้าน เป็นคดีแรก

25 มีนาคม 2559


 

ประเดิมคดีแรก!ปมจัดซื้ออาหารดิบ 43.8 ล. สหกรณ์วิเศษ ฯ ผู้ชนะเปิดศึกฟ้องศาลปกครอง รองปลัด ก.ยุติธรรม ผบ.เรือนจำพัทยา ยกเลิกเซ็นสัญญามิชอบ อ้างขาดคุณสมบัติ ซัดรับลูก ตัวแทนช่วงผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ขอให้เพิกถอนคำสั่ง ก.ราชทัณฑ์ ชดใช้ค่าเสียหาย 4.3 ล้าน เล็งฟ้องเพิ่ม

                สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ โดยนายสุวรรณ์ ทองท้วม รองประธานกรรมการ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้อง นายชาตพล อาภาสัตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ต่อศาลปกครองระยอง กรณีผู้ถูกฟ้องทั้ง 3 ได้ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 ก.ย. 2559) ที่ผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในวงเงิน 43,830,454.32 บาท

 

ทั้งนี้ เนื้อหาคำฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ผู้ฟ้องได้เข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษพัทยา ต่อมา วันที่ 22 ม.ค. 2559 กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องนำหลักประกันสัญญาร้อยละ 5 เป็นเงิน 2,128,392.44 บาท มาลงนามสัญญาภายในวันที่ 5 ก.พ. 2559

ขณะเดียวกัน วันที่ 22 ม.ค. 2559 ผู้ถูกฟ้องได้แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ให้ทราบว่า เรือนจำพิเศษพัทยาได้ทำการเปิดซองและตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว โดย ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 5 ก.พ. 2559 ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษพัทยาเพื่อลงนามสัญญาจัดส่งอาหารดิบ แต่ปรากฏว่า มิได้ลงนามสัญญา เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีหนังสือลงวันที่ 5 ก.พ. 2559 ถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา (ผู้ถูกฟ้องที่ 1) ให้ชะลอการลงนามสัญญาจัดซื้ออาหารดิบไว้ก่อน เนื่องจาก ถูกนายพิชัย กาญจนศร ผู้แทนองค์การตลาด มีหนังสือคัดค้านการเสนอราคาจัดซื้ออาหารดิบ โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เสนอราคา

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ก่อนการเสนอราคา คณะกรรมการจัดซื้อของเรือนจำพิเศษพัทยา ได้ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ฟ้องเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้คัดค้าน อีกทั้ง ผู้ฟ้องได้มีหนังสือสอบถามไปยังองค์การตลาด ว่า ได้มอบอำนาจให้นายพิชัยยื่นคัดค้านหรือไม่ และได้รับแจ้งว่า มิได้มอบหมายให้นายพิชัยยื่นคัดค้านการเสนอราคา ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับผู้ฟ้องได้มีหนังสือถึง นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งชะลอการลงนามในสัญญา แต่ถูกเพิกเฉย

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ละเลยต่อหน้าที่ และกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหาย ฉะนั้น จึงขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องที่ 1 และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และเรียกให้ผู้ฟ้องลงนามในสัญญาตามเดิม และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 4,383,045 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย กาญจนศร ผู้ร้องคัดค้านการเสนอราคาจัดซื้ออาหารดิบเรือนจำพิเศษพัทยาในครั้งนี้ นั้น เป็นหนึ่งในผู้ค้าอาหารดิบรายใหญ่ของภาคกลาง เคยเป็น ตัวแทนช่วงขององค์การตลาด จัดส่งอาหารดิบให้เรือนจำพิเศษพัทยา ปี 2558 วงเงิน 64,278,711 บาท (ต่ำกว่าราคากลาง 0.52% )

แหล่งข่าวจากสหกรณ์วิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่า การฟ้องคดีต่อศาลปกครองระยอง กรณีจัดซื้ออาหารดิบเรือนจำพิเศษพัทยา นับเป็นคดีแรก อาจฟ้องร้องคดีอื่นอีกและภายหลัง กรมราชทัณฑ์สั่งชะลอการลงนามในสัญญา เรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดซื้อจากองค์การตลาด

ทั้งนี้ การจัดซื้ออาหารดิบผู้ต้องขังในช่วงปี 2556-2558 กรมราชทัณฑ์จัดซื้อ โดยวิธีกรณีพิเศษจากหน่วยงาน 4 ราย องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) โดย อต. และ ชสท. เป็นคู่สัญญามากที่สุด และหน่วยงานได้จ้างเอกชนเป็นตัวแทนช่วง อีกทอดหนึ่ง ทำให้ถูกร้องเรียนว่า เอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยรัฐ และคู่ค้าช่วงบางราย

ขณะที่ ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558-29 ก.พ. 2559) กรมราชทัณฑ์ มีคำสั่งให้เรือนจำจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคาหรือ วิธีพิเศษอัตราถือจ่าย 44.27 บาท ต่อคนต่อวัน

 

 

สามารถติดตามและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์สำนักข่าวอิศรา http://www.isranews.org/

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 24 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย