สอบอาจารย์วิทยาลัย จ.พิจิตรรับเงิน‘หัวคิว’จัดซื้อแบบเรียน สำนักพิมพ์ใหญ่ 20%

12 เมษายน 2559


 ชงบอร์ด ป.ป.ท.สอบอาจารย์วิทยาลัย จ.พิจิตร รับเงินหัวคิวจัดซื้อแบบเรียนสำนักพิมพ์ดัง 84 รายการ 20% หลักฐานมัดโอนเข้าบัญชีแบงก์ อ.บางมูลนาก กว่า 5 หมื่น แฉทำตั้งแต่ปี 52 สาวปมจัดสรรต่อให้เครือข่าย

 

                แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศราว่า สำนักงาน ป.ป.ท.ได้เสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีครูอัตราจ้างทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อสังกัดวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.พิจิตร เรียกรับเงินจากการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจำนวน 84 รายการจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง 20% ของวงเงินจัดซื้อเกือบ 3 แสนบาท ภายหลังได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบมีการโอนเงินค่าตอบแทนผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และ เมื่อตรวจสอบกระแสความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากพบว่ามีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวตรงกับข้อมูลที่มีการร้องเรียน ขั้นตอนต่อไปหากมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนจะต้องตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปว่าเกี่ยวข้องถึงใครบ้าง

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวมีที่มาจากผู้ร้องเรียนรายหนึ่ง (ขอปิดบังชื่อ) ได้ส่งหนังสือถึงประธานกรรมการ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้สอบสวนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับเรียกรับสินบนจากสำนักพิมพ์รายใหญ่แห่งหนึ่ง โดยมีพฤติกรรมรวบรวมรายชื่อหนังสือประจำสาขางานการบัญชี ของนักศึกษาระดับ ปวช. ตามงบประมาณของโครงการเรียนฟรี 15 ปี แล้วส่งรายชื่อหนังสือ จำนวนหนังสือ และรายชื่อสำนักพิมพ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือมาให้แก่นักศึกษา ตามการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือตามงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ( เปิดภาคเรียนช่วงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 ) ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุได้สั่งซื้อหนังสือผ่านร้านตัวแทนแห่งหนึ่งใน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยบริษัท สำนักพิมพ์ดังกล่าว ได้ให้ส่วนลดให้แก่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 5% แล้ว ได้โอนเงินค่าส่วนลด 20% ให้แก่อาจารย์คนดังกล่าว ผ่านบัญชีธนาคาร สาขาบางมูลนาก เลขที่บัญชี 616-2-xxxx จำนวนเงินประมาณ 58,052 บาท ของยอดสั่งซื้อรวม 290,264 บาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และทางบริษัท สำนักพิมพ์ ได้แจ้งต่ออาจารย์คนดังกล่าวให้รับทราบว่าได้จัดการโอนเงินให้แล้ว

                ผู้ร้องเรียนระบุอีกว่า มีความประสงค์ให้เจ้าพนักงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สืบเสาะหาข้อมูล เส้นทางการเงินกระบวนการเรียกรับของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกรับจากร้านค้า จากบริษัทที่จำหน่ายหนังสือให้แก่ทางวิทยาลัยทุกบริษัท เนื่องจากงบประมาณของโครงการเรียนฟรี 15 ปีที่วิทยาลัยได้รับหลายล้านบาท และจัดซื้อหนังสือจากหลายบริษัทในแต่ละภาคเรียน

ข้าพเจ้าทราบข้อมูลมาว่าทางบริษัทต่างๆ จะโอนเงินค่าส่วนลดหนังสือเข้าบัญชีของอาจารย์คนนี้ คนเดียว แล้วอาจารย์คนนี้ ก็จะดำเนินการนำเงินส่วนนี้ให้แก่บุคคลอื่นพรรคพวกของตนเอง และที่สำคัญงบประมาณของโครงการเรียนฟรี15 ปี มีมานานมากตั้งแต่ปี 2552 การเรียกรับเงินส่วนลดจากร้านค้านี้ ส่งผลให้รัฐซื้อสินค้าในราคาแพงเกินควร ซึ่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนพึงจะรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่รัฐ แต่ไม่กระทำกลับแสวงหาผลประโยชน์โดยการเรียกรับให้แก่ตนเองและพรรคพวก สร้างความเสียหายให้แก่รัฐบาลเป็นอย่างมากผู้ร้องเรียนระบุ

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 11 เมษายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย