ซีพี-คิง พาวเวอร์-บริษัทยักษ์เพียบ! ขอให้ชดใช้เงินคดี‘ปรากรม-เสธ.โจ้’

12 เมษายน 2559


 

เปิดครบ! เอกชนยักษ์ใหญ่ผู้เสียหายคดี สารวัตรเอี๊ยด-เสธ.โจ้-หมอหยองปปง. ร้องศาลแพ่งขอให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน-ชดใช้ค่าเสียหาย พบ คิง พาวเวอร์โดนเยอะสุด 17.8 ล้าน เมืองไทยประกันชีวิต-เครือซีพีติดโผด้วย

              สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เริ่มดำเนินมาตรการเด็ดขาด ยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งให้ยึดทรัพย์ของ  พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา หรือ สารวัตรเอี๊ยดผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) มูลค่ารวมกว่า 45 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ภายหลังจากดำเนินการอายัดมาก่อนหน้านี้

            โดยมีผู้เสียหายเป็นบริษัทเอกชนชื่อดังหลายแห่งที่บริจาคเงินให้กับก๊วนของนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ หมอหยอง’ (เสียชีวิตแล้ว) และ สารวัตรเอี๊ยดต่อคิวเอาเงิน-ทรัพย์สินคืนด้วย

 สำนักข่าวอิศรา  ตรวจสอบข้อมูลจาก ปปง. พบรายละเอียดบริษัท ดังนี้

1.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 499-0-00084-6 สาขาถนนวัชรพล ชื่อบัญชี น.ส.สุรีวรรณ ชาญยุทธิ์ จำนวน 1 บัญชี มี น.ส.สุรีวรรณ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 39,549 บาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

 

2.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 240-231134-2 สาขาเทสโก้ โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์ ชื่อบัญชี นายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ (อาร์ต ชัตเตอร์มหาเทพ) 1 บัญชี มีนายจิรวงศ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 352,809 บาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

3.ห้องชุดเลขที่ 127/21 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 3 อาคารชุดพหลโยธินปาร์ค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เนื้อที่ประมาณ 46.61 ตรม. สูง 3 เมตร จำนวน 1 ห้อง มีนายจิรวงศ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 3.2 ล้านบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

4.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน เลขที่ 042-2-60782-2 ชื่อบัญชี พ.อ.คชาชาติ บุญดี 1 บัญชี มี พ.อ.คชาชาติ (ยศขณะนั้น) ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 317,839 บาท

ปปง.ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย 10 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เครือซีพี)

2.บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือซีพี)

3.บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด

4.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือซีพี)

5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เด็กซ์ จำกัด (เครือซีพี)

6.บริษัท ซี พี รีเทรลลิงค์ จำกัด (เครือซีพี)

7.บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือซีพี)

8.บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด

9.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟารีม่า จำกัด

10.บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

5.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช้างเผือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 279-2-97382-8 ชื่อบัญชี พ.อ.คชาชาติ บุญดี จำนวน 1 บัญชี มี พ.อ.คชาชาติ ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 6,686,475 บาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่

เงินมูลค่า 1.5 ล้านบาท ชดใช้ให้แก่

1.บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เครือซีพี)

2.บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือซีพี)

3.บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด

4.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือซีพี)

5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เด็กซ์ จำกัด (เครือซีพี)

6.บริษัท ซี พี รีเทรลลิงค์ จำกัด (เครือซีพี)

7.บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือซีพี)

8.บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด

9.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟารีม่า จำกัด

เงินจำนวน 4.5 ล้านบาท ชดใช้ให้แก่

1.บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เงินจำนวน 686,475 บาท ชดใช้ให้แก่

1.บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เครือซีพี)

2.บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือซีพี)

3.บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด

4.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือซีพี)

5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เด็กซ์ จำกัด (เครือซีพี)

6.บริษัท ซี พี รีเทรลลิงค์ จำกัด (เครือซีพี)

7.บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือซีพี)

8.บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด

9.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟารีม่า จำกัด

10.บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

6.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เลขที่บัญชี 004-1-96769-2 ชื่อบัญชี พ.อ.คชาชาติ บุญดี จำนวน 1 บัญชี มี พ.อ.คชาชาติ ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 3,533,395 บาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

7.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 406-084326-4 สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชื่อบัญชีนายคชาชาติ บุญดี (คนเดียวกับ พ.อ.คชาชาติ บุญดี) จำนวน 1 บัญชี มีนายคชาชาติ/พ.อ.คชาชาติ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 6.8 ล้านบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

8.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503-2-95786-1 สาขาท่าแพ ชื่อบัญชีนายคชาชาติ บุญดี จำนวน 1 บัญชี มีนายคชาชาติ/พ.อ.คชาชาติ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 3 ล้านบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

9.สิทธิเรียกร้องตามตั๋วแลกเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3992837 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2558 สั่งจ่ายให้แก่บริษัท เดอะ สตาร์ เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด มี พ.อ.คชาชาติ และบริษัท เดอะ สตาร์ เอสเตท เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาประเมิน 20 ล้านบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย 10 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (เครือซีพี)

2.บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือซีพี)

3.บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด

4.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (เครือซีพี)

5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เด็กซ์ จำกัด (เครือซีพี)

6.บริษัท ซี พี รีเทรลลิงค์ จำกัด (เครือซีพี)

7.บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือซีพี)

8.บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด

9.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟารีม่า จำกัด

10.บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

10.เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 499-0-10800-0 สาขาถนนวัชรพล ชื่อบัญชีนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ จำนวน 1 บัญชี มีนายสุริยัน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 8 แสนบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

11.ห้องชุด พหลโยธินปาร์ค เลขที่ 127/38 ชั้น 2 อาคาร เลขที่ 3 อาคารชุดพหลโยธินปาร์ค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เนื้อที่ประมาณ 94.34 ตรม. สูง 3 เมตร มี 1 ห้อง มีนายสุริยัน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 1 ล้านบาท

ปปง. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย 5 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เด็กซ์ จำกัด (เครือซีพี)

2.บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟารีม่า จำกัด

3.บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด

4.บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือซีพี)

5.บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด

 

ครบถ้วนทั้ง 11 รายการ รวมวงเงินประมาณ 45,685,678 บาท

 

        ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่ได้รับความเสียหายสูงที่สุดคือ บริษัท คิงพาวเวอร์ฯ ที่ต้องได้รับการชดใช้รวมวงเงินอย่างน้อย 17,833,395 บาท นี่ยังไม่นับทรัพย์สินที่ต้องแบ่งกับบริษัทอื่น ๆ

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 11 เมษายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย