จำคุก 4 ปี อดีตบิ๊ก ธอส. ทุจริตอนุมัติเงินกู้

19 เมษายน 2559    


 

                ศาลฎีกา พิพากษาตัดสิน นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 9 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 40,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี มีกำหนด 2 ปี คดีถึงที่สุด

 

                คดีนี้สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยร้ายแรงกับนายสิริวัฒน์ พรหมบุรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว ว่ากระทำความผิดฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตในการอนุมัติเงินกู้ โดยมีพฤติการณ์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่ขอรับสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ

                1.โครงการคริสตัล สแควร์ ซึ่งนายสิริวัฒน์ พรหมบุรี เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท คริสตัล สแควร์ จำกัด นายสิริวัฒน์ได้ใช้อำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องอนุมัติผ่อนผันรับลูกค้ารายย่อยของโครงการ และเป็นผู้ลงนามผ่อนผันเอง ทั้งนี้อำนาจการผ่อนผันไม่ใช่อำนาจของนายสิริวัฒน์

                2. โครงการแม่รำพึงแลน์ ซึ่งเป็นดครงการจัดสรรที่ดินบนที่ดินของนายสิริวัฒน์ พรหมบุรี และกริยากับพวก นายสิริวัฒน์ ได้ใช้อำนาจพิจารณาและมีความเห็นเสนอเรื่องผ่อนผันสาะรณูปโภค(ไฟฟ้า)ของโครงการ เพื่อให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวของโครงการ

                ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง และศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวรายละเอียดข้างต้น ในส่วนของการดำเนินการทางวินัย ป.ป.ช ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ ธอส. พิจารณา คณะกรรมการจาก ธอส. ได้พิจารณาลงโทษไล่นายสิริวัฒน์ ออกจากงานแล้ว

 

รายละเอียดเพิ่อมเติม https://www.nacc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12242  

 

ที่มา : เว็ปไซต์ ป.ป.ช. www.nacc.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) วันที่ 19 เมษายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย