"วิษณุ"แจงครม.17คดีโกงชาติศาลปค.ไม่รับรื้อโง่คลองด่าน

27 พฤษภาคม 2559


 

ผู้จัดการรายวัน360 - "วิษณุ" เผย 17 คดีที่รัฐสนใจ เกิดจากความผิดพลาด-ประชานิยม จริงหรือไม่ให้ศาลตัดสิน แจงปมส่งศาล ขอรื้อ "คดีคลองด่าน" ทาง "ศอตช.-คลัง" กำลังดำเนินการ จับตาคดีคิงเพาเวอร์ ท่อก๊าซ ปตท. ด้านศาลปกครองไม่รับคำฟ้อง "ประพัฒน์" ขอรื้อคดีค่าโง่คลองด่านใหม่ ชี้ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

                เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรายงานคดีสำคัญที่ ครม.ให้ความสนใจ ซึ่งรัฐและเอกชนฟ้องร้องกัน 17 คดี ต่อที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นการรายงานว่า ทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง โดยคดีส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินนโยบายประชานิยม และเกิดความผิดพลาด ส่วนจะจริงหรือไม่ ต้องรอให้ศาลตัดสิน

 

                ทั้งนี้ การกล่าวหามีการทุจริตทั้งในส่วนของรัฐ เอกชน และส่วนราชการบางแห่งคิดว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่ภายหลังพบว่า ทำไม่ได้ จนมีการฟ้องร้องในชั้นศาล โดยทั้ง 17 คดี บางคดีมีการแบ่งเป็นคดีย่อยๆ เช่น คดีทุจริตจำนำข้าว นับเป็น 4 คดี ทั้งคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 คดี และคดีเรียกค่าเสียหายอีก 2 คดี

                นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคดี อาทิ คดีไร่ส้ม คดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คดีข้อพิพาทกับ บริษัท ไอทีวี ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่สามารถระบุได้ว่า รัฐเป็นโจทก์หรือจำเลยกี่คดี เพราะบางคดีต่างฝ่ายต่างฟ้อง หรือรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เป็นคดีที่ประชาชนสนใจ จึงหยิบขึ้นมา

                ส่วนความคืบหน้าตามที่ ครม. มีมติให้กระทรวงการคลังร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านอีกครั้งนั้น ตอนนี้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) หารือกับกระทรวงการคลัง ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่เราหยิบยกคดีต่างๆ มารายงาน ครม.นั้น เพื่อให้ ครม.ได้ตื่นตัว หากไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องรายงานอะไรเพิ่มเติม ส่วนแต่ละคดีจะพ้นจากมือของฝ่ายบริหารเมื่อเรื่องไปถึงศาลแล้ว

                ทั้งนี้ เรื่องใหม่ที่รัฐให้ความสนใจเพิ่มเติมนั้น อาทิ กรณีที่ ป.ป.ช.และ สตง.มีข้อสงสัย บริษัทคิงเพาเวอร์ ที่ได้รับสัมปทานขายสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน ไม่ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบยอดขาย (Point Of Sale)และดำเนินการเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กับการท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รวมถึงคดีที่ คตง. มีมติว่าการ คืนท่อก๊าซของ ป.ต.ท.ยังไม่ครบถ้วน เรื่องนี้ ทางกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้รับมติของ คตง. อย่างเป็นทางการ รู้เพียงตามที่มีการแถลงผ่านสื่อเท่านั้น

                ในวันเดียวกันนี้ ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ในคดีที่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพวกรวม 7 ราย ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษ ขอให้ศาลพิจารณารื้อคดีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้รัฐต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายในคดีคลองด่าน 9.6 พันล้านบาท ให้กับ 6 บริษัทเอกชน ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยระบุว่า นายประพัฒน์ และพวก อ้างเหตุผลในการรื้อคดีว่า มีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีอำนาจพิจารณาสั่งการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเสีย และอาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ หากมีการบังคับคดีตาม คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด รวมถึงในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด มีการรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีพยานหลักฐานใหม่ในคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำ ที่ อ.1682/2557 หมายเลขแดง ที่ อ.4149/2558 ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และ มีข้อบกพร่องในกระบวนการพิจารณาพิพากษา ที่ทำให้ผลคดีไม่มีความยุติธรรม

                อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่า นายประพัฒน์ และพวก มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบโดยตรงจากผลแห่งคดี ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ ศาลจึงไม่อาจรับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาได้.

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย