จี้ก.ค.ศ.ปิดคดีทุจริตสหกรณ์ครูกันยาฯนี้

6 กรกฎาคม 2559


 

                เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการแก้ปัญหาทุจริต โดยเฉพาะกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 9 แห่ง ทุจริตสลากกินแบ่ง รัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นมานานและเข้าสู่กระบวนการสอบสวนมานานกว่า 6 ปี มีครูและบุคลากรเกี่ยวข้อง 114 ราย ได้รับการลงโทษทางวินัยแล้ว 33 ราย ใน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด แบ่งเป็น ไล่ออก 7 ราย ปลดออก 19 ราย ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 4 ราย ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 2 ราย และอื่นๆ อีก 1 ราย อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 25 ราย

 

                รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำรวจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเกษียณอายุราชการช่วงปีใดบ้าง และมีวิธีการใดที่จะพิจารณาได้เร็วขึ้น ไม่ใช่ยื้อด้วยการขอเอกสารกันไปมาจนทำให้เกษียณก่อน ถูกลงโทษ ตนกำหนดให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มแรกต้องพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม กลุ่ม 2 เดือนสิงหาคม และกลุ่ม 3 เดือนกันยายน

 

 

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย