ปปช.ชี้มูลผู้นำท้องถิ่นยื่นบัญชีเท็จ 9 คน

21 กรกฎาคม 2559       


 

               สนามบินน้ำ * เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดผู้บริหาร รองผู้บริหาร และเลขานุการผู้บริหารในองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และได้ส่งเรื่องให้ศาล ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิ ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรค การเมืองเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งขอให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับรวม 7 จังหวัด จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี 2 ราย คือ นายชาลี พึงประสพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแท่น อ.ท่า มะกา และนายประหยัด เฮงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์

 

                เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวว่า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ราย คือ น.ส.ศิริภัทร อัสวยืนยง เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม, จ.นครปฐม จำนวน 1 ราย คือ นายชัยยะ มีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด, จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 ราย คือ นายสมชาย ศิริมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี, จ.สุโขทัย จำนวน 1 ราย คือ นายบุญเลิศ สำรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ, จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ราย คือ นายคำกอง ลวกไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อ.ห้วยแถลง และนายไสว กองกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย แถลง อ.ห้วยแถลง และ จ.พัทลุง จำนวน 1 ราย คือ นางสาลี ศรีชูทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.ป่าบอน.

 

 

ที่มา :  ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย