คอลัมน์ สายตรงท้องถิ่น: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรท้องถิ่น

4 ตุลาคม 2559


 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

                ผมเห็นว่าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและมีความสำคัญยิ่งต่อการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ อปท.ในด้านความมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับวาระกระทรวงมหาดไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read more: คอลัมน์ สายตรงท้องถิ่น: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรท้องถิ่น

คอลัมน์ วสิษฐ เดชกุญชร: ปราบคอร์รัปชั่น : ปัญหาโลกแตก

22 กันยายน 2559


 

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านไปนี้ ที่ท้องสนามหลวงในกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานใหญ่ซึ่งจัดว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง คืองานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ในโอกาสนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ประธานงานได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มาตรการจัดการการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม"

                ในตอนหนึ่งของปาฐกถา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การทุจริตไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำผิดกฎหมายอย่างอื่น เช่นการขายของผิดที่ผิดทาง ซึ่งต้องถือว่าทุจริตด้วย ท่านกล่าวด้วยว่าท่านเข้าใจดี ว่าเมื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาจะทำให้เกิดความขัดแย้งสูง แต่ก็ต้องทำเพื่อปรับระบบให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย ความเดือดร้อนจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม แม้จะมีอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชี้เป็นชี้ตายได้ แต่ก็ไม่

Read more: คอลัมน์ วสิษฐ เดชกุญชร: ปราบคอร์รัปชั่น : ปัญหาโลกแตก

คอลัมน์ ต่อต้านคอร์รัปชัน : โกงแล้วหาหลักฐานไม่ได้ จะเอาผิดได้อย่างไร

3 สิงหาคม 2559


 

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค

                ต่อภัสสร์:เมื่อหลายปีก่อน ผมเคยอ่านบทความหนึ่งของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร นายตำรวจผู้อุทิศตนให้กับการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยเรื่อง "คอร์รัปชันบ้านเขาและ บ้านเรา" ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คุณวสิษฐเล่าให้ฟังถึงตอนได้รับเชิญไปฟังนายแฟรงค์ มอนทาลโว (Frank Montalvo) ผู้พิพากษา ศาลสหรัฐแห่งรัฐเท็กซัส ภาคตะวันตก มาบรรยายเรื่องการดำเนินคดีทุจริต ต่อรัฐ (Public Corruption)

Read more: คอลัมน์ ต่อต้านคอร์รัปชัน : โกงแล้วหาหลักฐานไม่ได้ จะเอาผิดได้อย่างไร

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: Open Data และความโปร่งใส

29 สิงหาคม 2559


 

ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

                ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่คงเข้าใจดีว่าการบริหารจัดการเมือง หรือเทศบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบชีวิตประจำวันของเรา อย่างมาก ขยะหน้าบ้านล้นถัง น้ำประปาไม่ไหล ไฟฟ้าดับ รถติด เป็นปัญหาที่สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของผู้บริหารเมืองได้เป็นอย่างดี

                การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารเมืองควรเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่แสดงปัญหา และการเปิดเผยแผนการแก้ปัญหาให้ผู้คนทั่วไปได้รับทราบและร่วมเสนอความเห็น โชคดีที่เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปมากและราคาถูกลง จึงเกิดกระแสการผลักดันให้องค์กรบริหารเมืองนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยบริหารจัดการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงมักได้ยินคำว่า E-government (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) Smart City (เมืองอัจฉริยะ) Open Government (รัฐบาลโปร่งใส) อยู่บ่อยครั้ง และกระแสล่าสุดคือการพัฒนาให้เกิดการผลิต Open Data (ข้อมูลเปิด) เพิ่มมากขึ้น

Read more: คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: Open Data และความโปร่งใส

คอลัมน์ สำนัก(ข่าว) พระพยอม: คว่ำบาตรข้าราชการโกง

 25 กรกฎาคม 2559


พระพยอม กัลป์ยาโณ

                 เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะลันตาใหม่ทั้งหมด หลังจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะลันตาใหญ่เรียกรับสินบนกว่า 20 ล้านจากเอกชน

                นี่ไงที่มีคนชอบพูดว่า พระพยอมกระแนะกระแหนแต่กรมที่ดิน ถามว่าโฉนดนี่กรมอะไรออก ถ้าไม่ใช่กรมที่ดิน ก็ขอให้สอบไปเถอะเพื่อจะได้หลุดจากแชมป์ เราต้องการหลุดจากอียู (สหภาพยุโรป) หลุดจากอะไรต่ออะไร เราไม่อยากติดอันดับถูกจับตาในสิ่งที่แย่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้ามนุษย์ ประมง

Read more: คอลัมน์ สำนัก(ข่าว) พระพยอม: คว่ำบาตรข้าราชการโกง

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย