คอลัมน์ สำนัก(ข่าว) พระพยอม: คว่ำบาตรข้าราชการโกง

 25 กรกฎาคม 2559


พระพยอม กัลป์ยาโณ

                 เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะลันตาใหม่ทั้งหมด หลังจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะลันตาใหญ่เรียกรับสินบนกว่า 20 ล้านจากเอกชน

                นี่ไงที่มีคนชอบพูดว่า พระพยอมกระแนะกระแหนแต่กรมที่ดิน ถามว่าโฉนดนี่กรมอะไรออก ถ้าไม่ใช่กรมที่ดิน ก็ขอให้สอบไปเถอะเพื่อจะได้หลุดจากแชมป์ เราต้องการหลุดจากอียู (สหภาพยุโรป) หลุดจากอะไรต่ออะไร เราไม่อยากติดอันดับถูกจับตาในสิ่งที่แย่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้ามนุษย์ ประมง

Read more: คอลัมน์ สำนัก(ข่าว) พระพยอม: คว่ำบาตรข้าราชการโกง

คอลัมน์ ช่วยกันคิด: ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐข้อคิดและการป้องกันตามกฎหมาย

22 กรกฎาคม 2559


 

อนุรัญ โมรารัตน์อัยการจังหวัด การบังคับคดี จ.สุราษฎร์ธานี

                การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือการทุจริต คอร์รัปชั่น ดูเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกที่ยากต่อการแก้ไข และนับวันมีแต่จะทวีความเลวร้ายมากยิ่งขึ้น ครั้งหนึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เคยกล่าวว่า "หากประเทศไทยปราศจากการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการแล้ว ป่านนี้ถนนทุกสายในประเทศไทยคงปูด้วยทองคำ" สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตได้ผลาญ งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาษีของ พี่น้องประชาชนไปเข้ากระเป๋าส่วนตัวของนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแต่ละปีจำนวนมหาศาล จนส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 76 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียน จากผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นโลก (World Corruption Index) เมื่อปี พ.ศ. 2558

Read more: คอลัมน์ ช่วยกันคิด: ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐข้อคิดและการป้องกันตามกฎหมาย

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต: คอร์รัปชันแก้ยาก เพราะแพ้ใจ

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต: คอร์รัปชันแก้ยาก เพราะแพ้ใจ

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


 

ดร.บัณฑิต นิจถาวร  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        สองอาทิตย์ก่อน ผมได้รับเชิญ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไปร่วมงานแถลงผลการสำรวจทัศนคติคอร์รัปชันประเทศไทย ปี 2558 ทั้งขององค์กรเพื่อความโปร่งใส (Transparency International หรือ TI) และของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกับ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ชนะแน่หรือแพ้แท้จริง กับ การโกงชาติ" วันนี้เลยอยากจะแชร์ ความเห็นผมที่ได้ให้ไว้ในงานเสวนาให้ผู้อ่าน "เศรษฐศาสตร์บัณฑิต" ทราบ

          ผลการสำรวจของ TI ปี 2558 ซึ่งสำรวจ ภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ปีนี้ทำได้ดีและผลออกมาน่าสนใจสอดคล้องกับความรู้สึกผมเองคือ สถานการณ์คอร์รัปชัน ของแต่ละประเทศขึ้นลงเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศ ปัญหา ถ้าจะปีนี้ในภาพรวมคอร์รัปชันทั่วโลกยังเป็นปัญหาใหญ่ ไม่มีท่าทีทุเลา ทำให้มีข้อสรุปว่าการแก้ไขให้เกิดผลจริงจัง ต้องอาศัยบทบาทร่วมกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ การเมือง ธุรกิจ และประชาคมสังคม ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ไขปัญหาเพราะเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นทั่วไปขณะนี้ในการแก้ไขคอร์รัปชัน

Read more: คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต: คอร์รัปชันแก้ยาก เพราะแพ้ใจ

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: ความสำคัญของดัชนีคอร์รัปชั่น

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง : ความสำคัญของดัชนีคอร์รัปชั่น

โพสต์ทูเดย์  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


 

          พิษณุ พรหมจรรยา ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ฉบับที่แล้ว ผมนำเสนอเรื่องที่ Transparency International (TI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index หรือ CPI) ประจำปี 2558 ออกมา ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 76 จากทั้งหมด 168 ประเทศ  แสดงว่าภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยในทัศนะของหน่วยงานที่ Tl ใช้ในการประเมินนั้น ไม่เคยขยับขึ้นจากช่วง 30-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนเลย ไม่ว่าประเทศไทยจะดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณะต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ฯลฯ อย่างเข้มข้นแค่ไหน

Read more: คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: ความสำคัญของดัชนีคอร์รัปชั่น

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย