เปิดอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ ดีเดย์ 1 ต.ค. เขี้ยวเล็บขจัดคนโกง

22 สิงหาคม 2559


 

                โพสต์ทูเดย์ - ในที่สุดความพยายามผลักดันจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแห่งแรกในประเทศก็เป็นผลสำเร็จแล้ว หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ทุจริตอย่างจริงจัง ในที่สุดความพยายามผลักดันจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแห่งแรกในประเทศ ก็เป็นผลสำเร็จแล้ว หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

Read more: เปิดอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฯ ดีเดย์ 1 ต.ค. เขี้ยวเล็บขจัดคนโกง

ศาลยุติธรรม จ่อเปิดศาลอาญาคดีทุจริตฯแห่งแรก 1 ต.ค.นี้

 

25 กรกฎาคม 2559


ศาลยุติธรรม พร้อมเปิดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งแรก 1 ต.ค.นี้ ฟันข้าราชการ-เอกชน ทำผิดทุจริต-ติดสินบน

                 นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากที่ประชุม สนช. เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบกลาง พ.ศ... แล้วเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบกลางเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเตรียมเปิดทำการศาลในวันที่ 1 ต.ค.59 ที่จะใช้อาคารเดียวกับศาลแขวงดุสิตที่สร้างใหม่ บริเวณศรีย่าน โดยมีอธิบดีผู้พิพากษา 1 คน และรองอธิบดีฯ อีก 3 คน บริหารจัดการศาล

Read more: ศาลยุติธรรม จ่อเปิดศาลอาญาคดีทุจริตฯแห่งแรก 1 ต.ค.นี้

คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : สร้างประเทศด้วยธรรมาภิบาล

16 สิงหาคม 2559

ดร.บัณฑิต นิจถาวร

                อาทิตย์ที่แล้ว ผมไปร่วมเป็นผู้อภิปรายเรื่อง แนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันนี้จึงอยากแชร์ความเห็นของผมในเรื่องนี้

                แผนพัฒนาฉบับที่ 12 จะเป็นครั้งแรกที่แผนพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประเด็นการพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยขณะนี้ เพราะหลายปัญหาที่ประเทศมีอยู่และดูจะแก้ไขไม่ได้ ล้วนมีต้นเหตุมาจากการขาดธรรมาภิบาล ซึ่งได้มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ต่อความ มีเสถียรภาพทางการเมือง และต่อความรุนแรง ของปัญหาคอร์รัปชัน สิ่งเหล่านี้เมื่อบวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เอื้ออำนวยต่อประเทศไทยน้อยลง เศรษฐกิจไทยช่วง สิบปีที่ผ่านมาจึงขยายตัวในอัตราที่ต่ำ

Read more: คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต : สร้างประเทศด้วยธรรมาภิบาล

ปฏิรูปตำรวจ : แตะที่ไหนเน่าที่นั่น

29 มิถุนายน 2559


 

โดย วสิษฐ เดชกุญชร

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงชื่อในคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนและตำรวจจำนวน 23 คน ระงับการปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม และย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดเดิมเป็นการชั่วคราว

            เหตุผลของการออกคำสั่งนี้คือข้าราชการเหล่านั้นถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการ กระทำความผิดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน หรือมีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือดำเนินการหรือไม่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีข้อมูลอันสมควรตรวจสอบ

            ข้าราชการพลเรือนที่ถูกย้ายครั้งนี้มีจำนวน 6 คน มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอัยการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และแรงงานจังหวัด

Read more: ปฏิรูปตำรวจ : แตะที่ไหนเน่าที่นั่น

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย