ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2559

   

 

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2559 (Corruption Perceptions Index 2016)

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น Corruption Perceptions Index (CPI) ประจำปี 2559 โดยประเทศไทยได้คะแนน 35 จาก 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับประเทศฟิลิปินส์ เปรู กาบอง ไนเจอร์ ติมอร์-เลสเต และตรินิแดดและโตเบโก 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ www.transparency.org

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย