กรมสรรพากร เพิ่มโทษโกงภาษี

กรมสรรพากร เพิ่มโทษโกงภาษี จำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับ2แสนบาท

2 มีนาคม 2559


สรรพากรเพิ่มโทษขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นอีกฐานความผิด มีโทษจำคุก

            นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การแก้ไขบทลงโทษสำหรับผู้หลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแจ้งเท็จการเสียภาษี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกำหนดให้การเจตนาแจ้งข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเพื่อขอคืนภาษี หรือฉ้อโกง หรืออุบาย เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีหรือขอคืนภาษีจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-2 แสนบาท

 

          นอกจากนี้ ยังกำหนดบทลงโทษกรณีผู้เจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

          นายประสงค์ กล่าวว่า การแก้ไข ดังกล่าวเพื่อเพิ่มความผิดด้านการขอคืนภาษีเพิ่มเข้าไปในประมวลรัษฎากร เพื่อให้กรมสามารถดำเนินคดีได้ จากเดิมที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา PT

 

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

        : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 17 ก

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย