ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT)

25 เมษายน 2559


 ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT): ผู้เขียน ฐนยศ คีรีนารถ จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

                คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอย่างเร่งด่วน และถือเป็นผลงานสำคัญโดดเด่นที่สุดของรัฐบาลนี้

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณเป็นที่สุด

                เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงและรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของศาลดังกล่าว หรือศาลคดีคอร์รัปชั่น (Corruption Court) เชื่อว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี และรวดเร็ว น่าจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นจะค่อยๆ ลดลงโดยลำดับ

Read more: ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT)

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ “สำนึกไทย ไม่โกง” พร้อมเปิดตัวแคมเปญแอมบาสเดอร์

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ “สำนึกไทย ไม่โกง” พร้อมเปิดตัวแคมเปญแอมบาสเดอร์

29 มีนาคม 2559


 

  วันที่ 28 มีนาคม 2559 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ คตช. ขอเวลาสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ การรับรู้โครงการรณรงค์ “สำนึกไทย ไม่โกง” ในช่วงเวลาที่ประชาชนเข้าถึงได้มาก เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายไม่ต้องรอให้เกิดการ ทุจริตก่อน แล้วค่อยตรวจสอบ  โดยเพียงแค่สงสัยว่าทุจริตให้รีบแจ้งต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบ โดยต้องไม่ให้โครงการที่ทำอยู่หยุด

Read more: แถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ “สำนึกไทย ไม่โกง” พร้อมเปิดตัวแคมเปญแอมบาสเดอร์

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง : คอร์รัปชั่น กับพ่อค้า/นักธุรกิจไทย

คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง: คอร์รัปชั่น กับพ่อค้า/นักธุรกิจไทย

22 มีนาคม 2559


 

ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สังคมไทยในอดีตกาลนับแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนเข้าสู่สมัยอยุธยาตอนต้นๆ และกลาง (ก่อน พ.ศ. 2300 โดยประมาณ) ดำรงชีวิตตามวิถีของสังคมเกษตรที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และขายแรงงานรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ตามฤดูกาล โดยมีชนชั้นปกครองคือบรรดาข้าราชการระดับต่างๆ ดูแลช่วยเหลือตามแนวทางของพ่อปกครองลูก

การให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเป็นธุรกิจ  เช่น โรงสีข้าว โรงเลื่อย การจ้างแรงงานเพื่อรับจ้างทำของจำนวนมากๆ การให้บริการต่างๆ ล้วนแต่เพิ่งเกิดมีขึ้นตอนปลายสมัยอยุธยาเมื่อชาวยุโรปเข้ามาค้าขาย โดยรับซื้อสินค้าเกษตร ของป'าหายาก แร่ธาตุ หนังสัตว์ ฯลฯ เกิดกิจการเกี่ยวกับการรวบรวมซื้อสินค้าเหล่านั้นจากประชาชนมารวมไว้ มีการเก็บวัตถุมีค่าและแร่ธาตุบางชนิด มีการแปรรูปสินค้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นเทคนิคที่นาเข้ามาจากต่างประเทศที่เคยมีธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งประสบการณ์และพัฒนามาก่อน อาทิ จีน ญี่ปุ'น ดังนั้นพ่อค้าหรือการประกอบการเป็นคนกลางจึงเป็นชนกลุ่มใหม่ในสังคมไทย ที่ทำหน้าที่จัดการทั้งซื้อและ ขายสินค้าเกษตร รวมไปถึงการให้บริการต่างๆ อาทิ การเล่นการพนัน การจำหน่ายสุราเครื่องดื่มมึนเมา การให้บริการสูบฝิ่น ฯลฯ

Read more: คอลัมน์ คิดเป็นเห็นต่าง : คอร์รัปชั่น กับพ่อค้า/นักธุรกิจไทย

คอลัมน์ ประชาชาติธุรกิจ: ปลุกธรรมาภิบาลผู้บริหาร บจ.

คอลัมน์ ประชาชาติธุรกิจ: ปลุกธรรมาภิบาลผู้บริหาร บจ.

22 มีนาคม 2559


แม้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รณรงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาซึ่งเกิดจาก พฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อทำนองคลองธรรมของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยังมีให้เห็นเป็นระยะ ๆ สวนทางกับชื่อเสียงภาพลักษณ์บริษัท ที่มักถูกนำเสนอเฉพาะในด้านบวกกระแสข่าวบริษัทเล็ก ใหญ่ ตระกูลดัง บุคคลมีชื่อเสียงในสังคมและแวดวงธุรกิจ ทำผิดกฎ ก.ล.ต.กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้ง

Read more: คอลัมน์ ประชาชาติธุรกิจ: ปลุกธรรมาภิบาลผู้บริหาร บจ.

การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

14 มีนาคม 2559


 

ปรากฏการณ์การเผยแพร่ข้อความผ่านไลน์ เกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งในวงการสีกากี ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนในวงการข้าราชการ และสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติ เข้ามาในวงการเพื่อรับใช้ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในภาระงานต่างๆ โดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินภาษีของประชาชน

การเข้าสู่ตำแหน่งระดับต่างๆ ของข้าราชการ โดยปกติจะพิจารณาตามกฎระเบียบว่าด้วยความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร แต่ในทางกลับกัน ข้าราชการบางคนก็เหมือนกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่มีความต้องการในลักษณะที่หลากหลาย โดยเฉพาะความต้องการในการมีลาภมียศที่มีเกียรติทางสังคม

Read more: การซื้อขายตำแหน่ง หลุมดำในวงการข้าราชการ โดย ผศ.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย