ทีดีอาร์ไอ เผย โกงกินผ่าน 'โครงสร้างพื้นฐาน' กัดกร่อนประเทศหนักสุด

ทีดีอาร์ไอ เผย โกงกินผ่าน 'โครงสร้างพื้นฐาน' กัดกร่อนประเทศหนักสุด

โกงกินผ่าน 'โครงสร้างพื้นฐาน' กัดกร่อนประเทศหนักสุด - บ้านเมือง ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

TDRI : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

          การคอรัปชั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานส่งผลร้ายต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากสุด ทีดีอาร์ไอแนะภาครัฐและเอกชนควรปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องคอรัปชั่น ป้องกันความเสียหายด้านงบประมาณและฉุดรั้งเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ

Read more: ทีดีอาร์ไอ เผย โกงกินผ่าน 'โครงสร้างพื้นฐาน' กัดกร่อนประเทศหนักสุด

13 บริษัทจดทะเบียน คะแนนคอร์รัปชันดีขึ้นสะท้อนความโปร่งใสองค์กร

         สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกัคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-corruption Progress Indicator) ประจำปี 2558 พบบริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง ได้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดสูงสุดที่ระดับ 5 โดยบริษัทสามารถขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

Read more: 13 บริษัทจดทะเบียน คะแนนคอร์รัปชันดีขึ้นสะท้อนความโปร่งใสองค์กร

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2557(Corruption Perceptions Index 2014)

“ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจ าปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศ”

Read more: ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557

ธนาคารโลกแฉไทยโกงภาษีสูง

แวตหาย30% ธนาคารโลกแฉไทยโกงภาษีสูง สมหมายสั่งสรรพากรปิดช่องโหว่ ชงภาษีที่ดินใหม่หวังได้2แสนล้าน

          ธนาคารโลกแฉไทยโกงภาษีสูง ทำให้เก็บภาษีได้ต่ำโดยเฉพาะแวตหายกว่า 30%

          นายสมหมาย ภาษี รมว.คลังเปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมสรรพากรไปศึกษาหาทางอุดช่องโหว่การโกงและเลี่ยงการเสียภาษีเป็นแพ็กเกจมาเสนอให้คลังพิจารณาโดยเร็ว หลังจากได้รับรายงานจากธนาคารโลกที่นำผลงานวิจัยมาให้ดูว่าประเทศไทยมีการโกงภาษีกันมาก โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) มีการโกงถึง30% จากที่ควรจะเก็บได้

Read more: ธนาคารโลกแฉไทยโกงภาษีสูง

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย