คนโกงเก่าหมด-รายใหม่ไม่เกิด เปิดแผนระยะ 3 ปราบทุจริตยุค‘บิ๊กตู่’

13 ธันวาคม 2559


 

เปิดโร้ดแมประยะที่ 3 ปราบทุจริตคอร์รัปชั่นรัฐบาล บิ๊กตู่ตั้งเป้าหมายบูรณาการทุกหน่วยตั้งแต่บนลงล่าง คนโกงรายเก่าต้องหมดไป-รายใหม่ต้องไม่เกิด ขอให้สร้างกำลังใจให้กับข้าราชการที่ดี วอนประชาชน-สังคมอย่าใช้ความรู้สึกกดดันการทำงาน

 

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานฯ ได้รับทราบรายงานเรื่อง จุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริตประเทศไทยและเห็นชอบแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในช่วงที่ 3 ของ Roadmap (โร้ดแมป) สรุปได้ดังนี้

          จุดเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริตประเทศไทยเกิดจากการใช้ 5 มาตรการเสริม คือ 1.เสริมกลไกการแก้ปัญหาทุจริตใน 3 ระดับคือ ระดับชาติ (คตช.) ระดับการขับเคลื่อน (ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช.) และระดับปฏิบัติการ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับกระทรวง ศปท.) 2.ส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอยู่ในกรอบธรรมาภิบาล 3.เสริมกลไกการปฏิบัติ 4.เสริมมาตรการทางกฎหมาย และ 5.เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ให้กับสังคม

 

          โดยมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1.คนโกงรายเก่าหมดไป ด้วยการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด ด้วยการป้องกันอย่างครบถ้วน 3.ไม่เกิดโอกาสให้ได้โกง ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง สร้างพลังและเปิดพื้นที่ข่าวสารในการปลุกกระแส

          นอกจากนี้ยังมีแนวทางการดำเนินงานในช่วง Roadmap ระยะที่ 3 ดังนี้ 1.เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินการภาครัฐให้อยู่ในกรอบธรรมาภิบาล โดยใช้หนังสือร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือ 2.ศอตช. เป็นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับประเทศ และ ศปท. เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายในกระทรวง 3.ใช้มาตรการบริหารผลักดันให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

          ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการในการสร้างกำลังใจให้กับข้าราชการที่ดี และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และสังคมมิให้ใช้ความรู้สึก และกฎหมายกดดันการทำงานของรัฐบาล

(ดูเอกสารประกอบ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org )

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย