เลื่อนตรวจพยานศุภชัยโกงสหกรณ์เอกสารไม่พร้อม

21 กุมภาพันธ์ 2560


 

          ที่ห้องพิจารณาคดี 909 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาล นัดตรวจพยานหลักฐาน คดีหมาย เลขดำ อ.3339/2559 ที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น, นายมณฑล กันล้อม อดีตประธานสหกรณ์, นายลภัส โสมคำ อดีตกรรมการ, นางทองพิณ กันล้อม อดีตกรรมการ, นาย ณัฐวัฒน์ ปิยพัชร์เมธี อดีตผู้จัดการสหกรณ์, นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์, นางสาวศรันยา มานหมัด อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์, น.ส.วาริศา เอกชัยจินดาวัฒน์ อดีตกรรมการสหกรณ์, นางจันทร์ฉาย ขันธะหัตถ์ รองผู้จัดการสหกรณ์, นายธนากร น่าบัณฑิต อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์, นายกฤษฎา มีบุญมาก อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นจำเลยที่ 1-11 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343

 

          กรณีระหว่างเดือน ม.ค.2551 - ธ.ค.2555 ร่วมกันทำสัญญา กู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ถือหุ้นในสหกรณ์ จำนวน 28 ราย รวมเงินสัญญากู้ยืม 11,858,440,000 บาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง และร่วมกันทำบันทึกรายการทางการเงินอันเป็นเท็จ โดยโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามกฎหมาย และขอให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันคืน เงินให้ผู้เสียหาย รวม 2,254 รายด้วย ซึ่งคดีนี้อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2559

          พร้อมทั้งนัดตรวจหลัก ฐาน คดีหมายเลขดำ อ.3734/2559 ที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง นางวันเพ็ญ ยอด ดี อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประ ชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343 ซึ่งอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2559 จากพฤติการณ์เดียวกันที่นายศุภชัย อดีตประธานสหกรณ์ กับพวกรวม 11 รายถูกกล่าวหา

          เมื่อถึงเวลานัดอัยการโจทก์แถลงว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้อัยการได้ส่งสำนวนที่มีความสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางรายที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำผิดในคดีนี้กลับไปให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้งกับอัยการหรือไม่ ดังนั้นในวันนี้จึงไม่สามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับสำนวนคดีเพื่อประกอบการตรวจหลักฐานได้ จึงจะขอเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานออกไปก่อน

          ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปตรวจพยานหลักฐานอีกครั้ง วันที่ 1 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ส่วนที่อัยการขอรวมสำนวนคดี นายศุภชัยกับพวกและนาง วันเพ็ญพิจารณาเป็นสำนวนเดียวกันนั้น ศาลอนุญาตให้รวมคดีทั้ง 2 สำนวนเข้าด้วยกัน โดยให้ยึดสำนวนคดี อ.3339 /2559 เป็นสำนวนคดีหลัก.

 

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย