จ่อสอบอดีตผู้บริหารให้เช่าที่สปก.

3 มีนาคม 2560


 

          เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเอกชน 20 ราย เช่าพื้นที่ ส.ป.ก. ทำโครงการกังหันลม(วินด์ฟาร์ม) จ.ชัยภูมิ และนครราชสีมา ว่า ได้นำข้อเท็จจริงมาดูทั้งหมดตั้งแต่ปี 2552 ที่มีการอนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่ ส.ป.ก. ว่าได้ทำกันไว้อย่างไรจะดูถึงดุลพินิจของผู้บริหารในยุคนั้น และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องต้องรู้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ ทำอะไรไปบ้าง ทั้งส่วนกลางและจังหวัดซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือไม่ต้องรอผลสอบ ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายส่วนกลางกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบจะสรุปผลสอบส่ง รมว.เกษตรฯได้ตามกรอบเวลา 45 วันสิ้นเดือน มี.ค.นี้

 

          "ต้องดูการกระทำของทุกฝ่ายตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานและพยานบุคคล แม้เกษียณแล้วก็เชิญมาสอบได้แต่โดยปกติระดับผู้บริหารที่เกษียณส่วนใหญ่ทำหนังสือมาแจ้งว่าในสมัยนั้นตนเองทำไมจึงมีดุลพินิจอย่างนั้นซึ่งการกระทำทั้งหมด ไม่น่าจะเกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานเพราะมอบอำนาจไปแล้ว โดยคปจ.ไปพิจารณาอนุญาตให้เช่าหรือไม่" นายสมปอง กล่าวและว่า ยืนยันว่าไม่ช่วยไม่แกล้งใคร ว่าไปตามเนื้อผ้า และไม่ได้มีคำสั่งเช็กบิลเพื่อไล่รื้อฝ่ายตรงข้ามขอเวลาสอบสวนเอาข้อเท็จจริงมาดูว่าตอนนั้นทำอะไรกันบ้างก็จะได้เห็นแนวทางต่อไปเป็นอย่างไรเพราะสังคมให้ความสนใจรอคำตอบอยู่

          นายสมปอง กล่าวต่อว่า ส่วนที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สอบถามเรื่องการเงินที่ไม่ได้เข้าแผ่นดินในประเด็นเงินค่าเช่า ค่าทดแทนให้เกษตรกรนั้น ว่า เป็นเรื่องที่บริษัทจ่ายค่ารบกวนการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สละสิทธิในพื้นที่ส.ป.ก.เป็นเรื่องตกลงกันระหว่างเกษตรกรกับบริษัทที่จ่ายอัตราเท่าใดและบริษัทได้จ่ายค่าเช่าที่ดินเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยืนยันว่าไม่มีรั่วไหล และไม่มีใครกล้าทุจริตเงิน เพราะเงินส่งกองทุนฯมีรายการเข้าออกมีวันเวลาชัดเจนส่งเข้ากองทุนฯนำมาพัฒนาเกษตรกรทั้งประเทศไม่ใช่แค่ 2 จังหวัดอย่างไรก็ตามขณะนี้ส.ป.ก. ยังไม่ทบทวนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเพราะต้องดูข้อเท็จจริง ทำอะไรไปบ้างเอาข้อมูลมาให้ครบถ้วนรอบด้านจึงมาทบทวนคำสั่งทางปกครอง.

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย