จี้สพฐ.ตรวจสอบ'ซีซีทีวี'รร.3จ.ใต้หลังเรื่องเงียบกริบ

8 มีนาคม 2560


 

ศึกษาธิการ * จี้ สพฐ.ให้ความร่วมมือการตรวจสอบโครงการ Safe Zone School เต็มที่ เหตุนิ่ง ไม่ทำหนังสือชี้แจง กรณีอ้างชื่อ "สุรเชษฐ์" แทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้าง

          จากกรณีที่มีกลุ่มธรรมาภิบาลได้ทำหนังสือส่งถึง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เพื่อให้มีการตรวจสอบกลุ่มนายทหารซึ่งอ้างชื่อ รมช.ศธ.เพื่อเข้าแทรกแซงคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ Safe Zone School หรือซีซีทีวี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เลือกบริษัทที่เป็นพรรคพวกของตัวเองนั้น

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สพฐ.เป็นลายลักษณ์อักษรหลายครั้ง เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกล้องซีซีทีวีตามโครงการ Safe Zone School ดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จาก สพฐ. ดังนั้น นพ.ธีระเกียรติจึงขอให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริตของ ศธ.หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องตรวจสอบให้เกิดความกระจ่าง เพื่อชี้แจงให้สังคมเข้าใจ พร้อมทั้งย้ำให้ สพฐ.จะต้องชี้แจงและให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบอย่างเต็มที่

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดซื้อจำนวน 5,000 ตัว วงเงิน 577 ล้านบาท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับงานทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษาชายแดนภาคใต้ ทั้งยังมีฝ่ายความมั่นคงจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ปัญหาที่พบหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วคือ ระบบการควบคุมการใช้งานของกล้องวงจรปิดทั้งระบบ ต้องติดตั้งอยู่ภายในห้องแอร์ที่รักษาอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดปัญหาขึ้นต่อระบบใดแล้ว กล้องวงจรปิดจะไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเดือนของโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย