บัญชีกลางดิจิตอล 1 เม.ย. ใช้บัตรพัสดุ

27 มีนาคม 2560


 

          กรมบัญชีกลางนำร่อง 9 หน่วยงานสังกัดคลังเริ่มใช้บัตรพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป หวังเพิ่มความคล่องตัว-ช่วยลดภาระการใช้เงินสด-ลดช่องทางการทุจริต พร้อมเตรียมแผนขยายทั่วประเทศ

          นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาการจัดซื้อผ่านบัตรพัสดุ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และทำให้มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป

 

โดยบัตรพัสดุที่ส่วนราชการจะนำไปใช้ชำระเงินให้ผู้ประกอบการ จะมีวงเงินการใช้จ่ายไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อครั้ง ซึ่งจะใช้ลักษณะเดียวกับบัตรเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัตรดังกล่าว ขณะที่การชำระเงิน ส่วนราชการสามารถนำบัตรพัสดุ ไปใช้กับผู้ประกอบการที่รับชำระผ่านเครื่องสำหรับบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) ที่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้

          ทั้งนี้ บัตรพัสดุจะช่วยเพิ่มความสะดวกในขั้นตอนการจัดซื้อและการเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานเกิดความคล่องตัว สามารถจัดซื้อสินค้าได้รวดเร็วมากกว่าวิธีเดิม และยังช่วยลดช่องทางการทุจริตจากการใช้เงินสดในการจัดซื้อ

          ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำร่องเริ่มใช้งานบัตรพัสดุกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 9 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้เตรียมขยายการใช้บัตรพัสดุให้ครอบคลุมหน่วยงานทั่วประเทศต่อไป

          นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรมบัญชีกลางจึงพร้อมผลักดันการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้เงินสดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินของประเทศ (National e-Payment) ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานลดภาระการใช้จ่ายเงิน ลดช่องทางการทุจริต คอร์รัปช่นรวมทั้งทำให้มีข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย