ลงมติส่งสตง.ตรวจจัดซื้อจ้าง! สภาฯม.บูรพาตั้งกก.สอบปมซื้อหมู่บ้าน 134 ล้าน

29 มีนาคม 2560


 

          สภาฯ ม.บูรพา ลงมติตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงโครงการซื้อบ้านจัดสรร 134 ล้าน  พร้อมส่งเรื่อง สตง. ตรวจจัดซื้อจัดจ้างถูกกม.หรือไม่ เผยปัจจุบันบ้านยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ -รศ.ดร. อานนท์ เที่ยงตรง' ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาฯ ยันชงเรื่องเข้าที่ประชุมรับรองมติ 7 เม.ย.60 นี้

          จากกรณีสำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันจาก รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดซื้อบ้านจัดสรรจากเอกชน จำนวนทั้งหมด 43 หลัง วงเงินรวมสูงถึง 134,272,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงาน ว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในช่วงดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโครงการนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริหารชุดเดิม และได้ส่งสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงมาให้ตนรับทราบแล้ว และตนได้ส่งผลสรุปดังกล่าวไปยังกองกฎหมายของทางมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ทางกองกฎหมายมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการสรุปข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและให้สอบเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ นั้น

 

          ล่าสุดแหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ว่า ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของบ้านจัดสรรที่จัดซื้อดังกล่าว เพราะขณะนี้บ้านยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ และมีมติให้ส่งเรื่องให้ สตง.สอบการจัดซื้อจัดจ้างว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้ติดต่อไปยัง รศ.ดร. อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้

          รศ.ดร. อานนท์ ยืนยันว่า ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายจากกรณีดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ จะมีการรับรองมติเป็นทางการในวันที่ 7 เม.ย. 60 ที่จะถึงนี้ ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 29 มีนาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย