โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางเงิน 89 ล้าน ‘อดีตบอร์ด’พันคดีคลองจั่น

15 พฤษภาคม 2560


 

          โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางการเงิน อดีตบอร์ดพันคดีฟอกเงินคลองจั่น ศุภชัยไล่ตั้งแต่ปี52 พบมีการโอนเงินบัญชีส่วนตัวถึงบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ 32 ครั้ง 89 ล้าน ให้ดูทุนเรือนหุ้น-เงินฝากที่เหลือจนถึงปัจจุบันด้วย

          จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินของอดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากพบว่า อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีสหกรณ์จุฬาฯ ปล่อยกู้และทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี และสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ รวมวงเงินประมาณ 1.2 พันล้านบาท ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหลายประการ และถูกร้องเรียนให้ดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบ

 

          โดย ผศ.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณ์จุฬาฯคนปัจจุบัน ยอมรับสำนักข่าวอิศรา ถึงกรณีนี้ว่า ดีเอสไอได้ขอเส้นทางการเงินของอดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯรายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหาระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริง และเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบหนังสือดีเอสไอที่ขอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งข้อมูลเส้นทางการเงินของอดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯรายดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ดีเอสไอ อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษที่ 38/2559 ที่มีการกล่าวหานายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กรณีร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจรของสหกรณ์คลองจั่นฯ ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติให้รับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน

          ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2549 และทีแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือให้สหกรณ์จุฬาฯ ตรวจสอบจำนวนเงินที่อดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯรายนี้ โอนจากธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสหกรณ์จุฬาฯ จำนวน 32 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 89,650,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2552-21 พ.ย. 2554 เป็นเงินค่าอะไร และมีเงินจำนวนดังกล่าวเหลืออยู่ในบัญชีหรือไม่ หากมีเหลืออยู่จำนวนเท่าใด หากไม่มีถอนครั้งสุดท้ายเมื่อใด จำนวนเท่าใด และให้ตรวจสอบจำนวนทุนเรือนหุ้นและจำนวนเงินฝากไว้กับสหกรณ์จุฬาฯของอดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯรายนี้ ที่นำฝากระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2552 จนถึงปัจจุบัน พร้อมรับรองความถูกต้องด้วย

          ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับรองความถูกต้องแล้ว ให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป (ดูเอกสารประกอบ)

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 ได้ติดต่อไปยังหน้าห้องของอดีตกรรมการสหกรณ์จุฬาฯรายนี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครั้ง เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ไม่สามารถติดต่อได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย