ร้องบิ๊ก'ร.ร.-เขตพท.'ทุจริตอื้อ ศธ.เร่งสาง24เรื่องใหญ่'ยักยอก-เรียกเงิน'จี้เลขาฯสกสค.เร่งคดี'บิลเลี่ยนฯ-ธนชาต'

9 มิถุนายน 2560


 

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตของ ศธ.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนปัญหาการทุจริตของ ศธ.เข้ามาจำนวนมาก โดยได้คัดเลือกเฉพาะเรื่องที่สำคัญ และต้องเร่งแก้ไข 24 เรื่อง เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ส่วนที่เหลือส่งให้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดทางละเมิดและวินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาเงินในบัญชีขาดหายไป 6 รายการ กว่า 7 ล้านบาท กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครู 7 ราย ซึ่งเป็นกรรมการกลั่นกรองการโยกย้ายผู้บริหารในเขตพื้นที่ฯ ใน จ.สกลนคร เมื่อปี 2556 เป็นต้น

 

          "เร็วๆ นี้ จะรายงาน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.รับทราบผลการแก้ปัญหาทุจริตที่ได้รับร้องเรียนในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ที่ได้ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว 7 เรื่องใหญ่ๆ มีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการ สพท.ที่เกี่ยวข้อง ถูกสั่งย้าย และตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว นอกจากนี้ มีปัญหาทุจริตจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของบุคคลบางกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มหาสารคาม เขต 3 พบว่ามีมูลทุจริตจริง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ บางคน และเกี่ยวพันกับปัญหาการทุจริตการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เมื่อปี 2556 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาว่าจะลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ เป็นต้น" พล.ท.โกศล กล่าว

          พล.ท.โกศลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รวบรวมความคืบหน้าการดำเนินคดีต่างๆ กรณี สกสค.ซื้อตั๋วสัญญามูลค่า 2,100 ล้านบาท กับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ดกรุ๊ป จำกัด และกรณีตรวจสอบพบว่าธนาคารธนชาตอนุมัติปิดบัญชี และเบิกถอนเงินของ สกสค.ที่ฝากไว้ไม่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว ความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School 12 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินการโดย 4 บริษัท หากบริษัทไม่ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบตามสัญญา จะยึดเงินประกันกว่า 20 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินที่ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยังไม่ได้จ่ายเพราะกังวลว่าจะมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอีก 50 ล้านบาท จะทำให้มีเงินกว่า 70 ล้านบาท เพื่อจ้างบริษัทใหม่มาติดตั้ง

 

 

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย