เบื้องหลังข้อสอบรั่ว นศ.โพสต์ผ่าน IG มธ.ตั้ง กก.สอบ –ผู้บริหารยังปิดปาก

16 มิถุนายน 2560


 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มธ. ทำเอกสารแจงปมข้อสอบวิชา TU 130 รั่ว พบคืนก่อนหน้าวันสอบ นศ. รายหนึ่งโพสต์แนวทางข้อสอบผ่าน IG – ตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว หากใครผิดจริงลงโทษเด็ดขาด  ผู้บริหารยังคงไม่แจงหลังผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อ

 

          จากกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศให้การสอบวิชา มธ 130 (TU 130) สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค 2/2559 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2560 เป็นโมฆะทุก section เนื่องจากมีข้อสอบรั่วไหล ส่งผลให้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 965 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวต้องเข้าสอบใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักศึกษาเป็นจำนวนมากนั้น

          เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบเอกสารจากฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การรั่วไหลของข้อสอบวิชา TU 130 เกิดจากคืนวันที่ 27 พ.ค. 2560 พบว่า มีการโพสต์แนวข้อสอบบางส่วนเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่นอินสตราแกรม (Instagram) หลังจากการตรวจสอบพบว่า เป็นอินสตราแกรมของนักศึกษารายหนึ่ง

          อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้การสอบเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2560 โดยนักศึกษาจำนวน 965 คน ที่ลงทะเบียนเรียนต้องทำการสอบใหม่ในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบใหม่ทั้งชุดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าว และหากพบว่ามีบุคคลใดมีความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดในทันที ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทำข้อสอบสำหรับการสอบรอบใหม่นี้ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการอำนวยการสอบ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

          อย่างไรก็ดีการจัดสอบใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการออกเกรดนักศึกษาตามกรอบเวลาปกติ เพราะการออกเกรดวิชาดังกล่าว ยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาปกติของมหาวิทยาลัย หากเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา ก็สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ได้ทัน

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสอบเช่นเดียวกับการสอบรอบปกติ กล่าวคือ หากมีนักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาผู้นั้นสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้จัดสอบชดเชยได้ และการพิจารณาเห็นชอบให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบชดเชยได้หรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาเฉพาะรายบุคคลโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ดูเอกสารประกอบท้ายข่าว)

          เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

          อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อขอสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยฯแจ้งว่า อยู่ในช่วงเวลาปิดเทอม ขอให้แจ้งข้อมูลไว้แล้วจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใด ขณะเดียวกันได้ติดต่อทั้งอธิการฯและรองอธิการฯ แต่ยังไม่มีการชี้แจงข้อมูลใดใด

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 14 มิถุนายน 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย