จี้เปิดข้อมูลรถไฟความเร็วสูง

26 มิถุนายน 2560


 

          กรุงเทพฯ * สับ ม.44 รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาเอื้อประโยชน์จีน จี้เปิดข้อมูล สร้างความเข้าใจ ศรีสุวรรณชี้สวนทางแก้ปัญหาคอร์รัปชัน

          เมื่อวันอาทิตย์ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การออกมาตรา 44 เพื่อสนับ สนุนแนวทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา เป็นโครงการที่มี ผลกระทบต่อการเงินของประเทศ และหากเกิดการทุจริตจะส่งผล กระทบอย่างมหาศาล ซึ่งการใช้มาตรา 44 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรระมัดระวังไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญปี 2560 และส่วนตัวเข้าใจถึงมาตรการในปัจจุบันที่รัฐบาลต้องการให้จีนเป็นผู้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว แต่ควรออกมาชี้แจงให้ ประชาชนเข้าใจ และเห็นว่ารัฐ บาลควรแก้กฎหมายงบประมาณ เพื่อรองรับโครงการใหญ่ๆ และย้ำกับรัฐบาลว่าหากใช้มาตรา 44 มากเกินไปจะทำให้ยากต่อการตรวจสอบของประชาชน

 

          ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการวางแผนมาโดยตลอด จึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษ และเห็นว่าควรมีการเปิดเผยข้อมูลการหารือกับประเทศจีนในเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ

          "เนื่องจากรัฐบาลได้พูดมาตลอดถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่คำสั่ง คสช.ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประ สิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯนครราชสีมา ไม่ได้เป็นการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เนื่อง จากในคำสั่งได้ระบุว่าจีนต้องเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น จึงมองว่าอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ประเทศจีนโดยไม่คำนึงถึงอำนาจอธิปไตยของไทย" นายศรีสุวรรณกล่าว

          ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Watana Muangsook" ระบุใจความส่วนหนึ่งว่า "รถไฟ...ที่ต้องได้มากกว่ารถไฟ เงินที่ใช้ในการก่อสร้างควรเป็นของไทย โดยออกพันธบัตรกู้เงินบาทแบบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังจะทำแต่ถูกขัดขวาง รางรถไฟที่เราลงทุนเองยังสามารถให้เช่า เพื่อให้เอกชนซื้อหัวรถจักรและขบวนรถมาใช้ขนส่งหรือกระจายสินค้าแทนการใช้รถสิบล้อ ซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้วยังช่วยลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถนนทางหลวง ขบวนรถ ไฟยังต่อยอดเป็นธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน มีภัต ตาคาร สปา หรือสิ่งบันเทิงอื่นๆ

          ดังนั้น หากประโยชน์ที่ได้รับมีเพียงการพัฒนาสองข้างทาง รวมถึงการเกิดเมืองใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ก็ไม่จำเป็นต้องยอมจีนขนาดนี้ เพราะเอาใครมาก่อสร้างก็ได้ประโยชน์เช่นกัน รัฐบาลจึงต้องคิดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟมากกว่าค่าตั๋วโดยสาร นำผลเจรจาที่ได้มาเปิดเผยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีทราบ ไม่ได้อยากรู้ แต่หากคิดไม่ออกหรือได้มาไม่คุ้มจะได้แนะนำให้ เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติ" นายวัฒนาระบุ

          วันเดียวกัน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ในฐานะประ ธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประ เทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมมีมติว่า ทปอ.จะทำหนังสือถึงนายกฯ ว่า ทปอ.จะเป็นศูนย์กลางร่วมกับประเทศจีน และจะตั้งคณะกรรมการถ่าย ทอดเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสมาชิกของ ทปอ.ที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและด้านอื่นๆ ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ลงสู่ภาคการผลิตและภาควิชาการ ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างนักศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดให้โครงการนี้ยั่งยืน.

 

 

 

ที่มา : - ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย